Scroll Top
 • Home
 • Τεχνολογία
 • Διαφορές μεταξύ τσιπ λέιζερ και μήτρας CCD και CMOS [2024]

Διαφορές μεταξύ τσιπ λέιζερ και μήτρας CCD και CMOS [2024]

Στον τομέα των σαρωτών γραμμωτού κώδικα, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία συσκευών που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες σάρωσης. Για να επιλέξουμε τον κατάλληλο σαρωτή που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, είναι απαραίτητο να έχουμε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό σάρωσης.

Οι διαθέσιμοι στην αγορά αναγνώστες διαφέρουν όχι μόνο ως προς τον τύπο των κωδικών που διαβάζουν αλλά και ως προς τον τρόπο σάρωσης, τον τύπο σύνδεσης ή το σύστημα σάρωσης που χρησιμοποιούν. Οι σαρωτές γραμμωτού κώδικα χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς σάρωσης, οι οποίοι μπορεί να είναι εξοπλισμένοι με λέιζερ, διάταξη CCD (Charge Coupled Device) ή CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor). Η κύρια διαφορά σε αυτή την ταξινόμηση έγκειται στον τύπο της δέσμης σάρωσης που εμφανίζεται.

Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε:

 • Μηχανή σάρωσης εξοπλισμένη με λέιζερ
 • Μηχανή σάρωσης με βάση συστοιχία CCD
 • Μηχανή σάρωσης εξοπλισμένη με συστοιχία CMOS
 • Διαφορές μεταξύ των συστοιχιών CCD και CMOS
 • Διαφορές μεταξύ συστοιχιών CCD, CMOS και αναγνώστη με κινητήρα λέιζερ

Μηχανή σάρωσης εξοπλισμένη με λέιζερ

Οι συσκευές ανάγνωσης λέιζερ είναι οι πιο δημοφιλείς και συχνά συναντώμενες. Το σύστημα λέιζερ είναι επίσης ο παλαιότερος μηχανισμός σάρωσης. Η εμφανιζόμενη ακτίνα λέιζερ έχει τη μορφή μιας λεπτής, οριζόντιας γραμμής. Επιτρέπει την ακριβή σάρωση κορυφαίων μονοδιάστατων κωδικών, καθιστώντας το κατάλληλο παντού όπου χρησιμοποιούνται απλοί, τυποποιημένοι κωδικοί που αποτελούνται από κάθετες γραμμές (κωδικοί 1D).

Μηχανή σάρωσης βασισμένη σε συστοιχία CCD

Η συστοιχία CCD (Charge Coupled Device) είναι ένα από τα πιο κρίσιμα εξαρτήματα των σύγχρονων ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Αποτελεί την καρδιά της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και είναι υπεύθυνη για τη λήψη και την επεξεργασία των εικόνων. Αυτή η διάταξη είναι ένας συνδυασμός ειδικής τεχνολογίας που ονομάζεται τεχνολογία απεικόνισης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα που αποτελείται από εκατομμύρια μικροσκοπικά στοιχεία ικανά να συλλαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν εικόνες. Οι συστοιχίες CCD άρχισαν να χρησιμοποιούνται όχι μόνο σε φωτογραφικές μηχανές, αλλά χρησιμοποιούνται σήμερα σε σαρωτές, βιντεοκάμερες, συσκευές ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα, συστήματα ανίχνευσης αντικειμένων, τηλεοπτικά συστήματα και άλλες συσκευές.

Οι σαρωτές με σύστημα σάρωσης που βασίζεται στο προαναφερθέν στοιχείο προσφέρουν μια πηγή φωτός με τη μορφή διόδου LED. Η εκπεμπόμενη δέσμη σάρωσης εμφανίζεται ως μια ευρύτερη, οριζόντια γραμμή. Οι συστοιχίες CCD αυξάνουν σημαντικά το εύρος των εφαρμογών των αναγνωστών, επιτρέποντας την ανάγνωση γραμμωτών κωδικών 1D και, ανάλογα με το μοντέλο, κωδικών 2D (που έχουν τη μορφή γραφικού συμβόλου, π.χ. QR). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα ανάγνωσης κωδικών που εμφανίζονται σε οθόνες LCD και οθόνες κινητών συσκευών.

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η συστοιχία CCD δεν έχει κινούμενα μέρη, γεγονός που εγγυάται μεγαλύτερη αντοχή σε μηχανικές βλάβες.

Μηχανή σάρωσης εξοπλισμένη με συστοιχία CMOS

Η συστοιχία CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) είναι ένας τύπος ολοκληρωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιείται συνήθως ως στοιχείο σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Είναι πολύ δημοφιλές επειδή μπορεί να εκτελέσει πολλές λειτουργίες σε ένα μόνο κύκλωμα και είναι οικονομικά αποδοτικό. Αυτός ο τύπος συστοιχίας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως απλή δομή, υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Μπορεί επίσης να επεξεργαστεί σήματα βίντεο υψηλής ποιότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, καθώς επιτρέπει την παραγωγή φωτογραφιών και βίντεο υψηλής ποιότητας.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου εξαρτήματος οδήγησαν στη χρήση του και σε άλλες συσκευές. Έτσι, η συστοιχία CMOS βρήκε εφαρμογή στη μηχανή σάρωσης ενός αναγνώστη γραμμωτού κώδικα. Παρόμοια με έναν σαρωτή εξοπλισμένο με συστοιχία CCD, μια μηχανή σάρωσης που βασίζεται σε συστοιχία CMOS προσφέρει μια πηγή φωτός με τη μορφή διόδου LED και η δέσμη φωτός είναι μια ευρύτερη, οριζόντια γραμμή. Οι εν λόγω αναγνώστες γραμμωτού κώδικα επιτρέπουν επίσης τη σάρωση γραμμωτών κωδικών ή κωδικών QR, όχι μόνο από χάρτινες ετικέτες αλλά και από οθόνες LCD.

Η μεγαλύτερη αντοχή σε μηχανικές βλάβες στην περίπτωση της συστοιχίας CMOS είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας και ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Γνωρίζατε ότι...

 • Οι αναγνώστες γραμμωτού κώδικα CMOS αναπτύχθηκαν αρχικά από την Texas Instruments τη δεκαετία του 1980.
 • Η τεχνολογία CMOS έγινε δημοφιλής ως τεχνολογία ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα επειδή είναι πιο ενεργειακά αποδοτική από την τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για την ανάγνωση κωδικών.
 • Ο πρώτος εμπορικά διαθέσιμος αναγνώστης γραμμωτού κώδικα CMOS παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1990.
 • Ένας από τους πρώτους αναγνώστες γραμμωτού κώδικα CCD αναπτύχθηκε από την Symbol Technologies και κυκλοφόρησε στην αγορά το 1988.
 • Ο πρώτος αναγνώστης γραμμωτού κώδικα λέιζερ αναπτύχθηκε το 1974 από τους George Laurence και David Collins.

Διαφορές μεταξύ συστοιχιών CCD και CMOS

Όσον αφορά τη βασική διαφορά μεταξύ των δύο συστοιχιών, η συστοιχία CCD (Charge Coupled Device) δημιουργήθηκε νωρίτερα από τη συστοιχία CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), η οποία είναι η βελτιωμένη εκδοχή της. Επιπλέον, η συστοιχία CCD λειτουργεί ως σύστημα αισθητήρων φωτός, μεσολαβώντας στη μετατροπή των φωτεινών σημάτων σε ηλεκτρικά σήματα, ενώ η συστοιχία CMOS είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα όπου η επεξεργασία σήματος και η επεξεργασία εικόνας πραγματοποιούνται στο ίδιο τσιπ.

Δεδομένου ότι η συστοιχία CCD είναι παλαιότερη, απαιτεί περισσότερη ενέργεια για την επεξεργασία των εικόνων σε σχέση με τη συστοιχία CMOS και είναι κάπως ακριβότερη στην κατασκευή της.

Διαφορές μεταξύ CCD, συστοιχίας CMOS και μηχανής ανάγνωσης λέιζερ

Η θεμελιώδης διαφορά μεταξύ ενός σαρωτή με συστοιχία CCD ή CMOS και ενός σαρωτή λέιζερ είναι η εκπεμπόμενη δέσμη φωτός, η οποία έχει τη μορφή μιας λεπτής οριζόντιας γραμμής. Επιπλέον, στην περίπτωση μηχανής που βασίζεται σε λέιζερ, οι γραμμωτοί κώδικες μπορούν να σαρωθούν από μεγαλύτερη απόσταση σε σύγκριση με έναν σαρωτή με συστοιχία CCD ή CMOS. Επιπλέον, το σύστημα σάρωσης με λέιζερ απαιτεί λιγότερο φως για τη σάρωση, καθιστώντας το χρησιμοποιήσιμο σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση κωδικών από οθόνες LCD και οθόνες κινητών συσκευών και ένας τέτοιος αναγνώστης καταναλώνει λίγο περισσότερη ενέργεια για τη λειτουργία του.

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του καταστήματος HDWR
, όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από αναγνώστες και σαρωτές barcode και 2D QR, τόσο σε έκδοση laser όσο και εξοπλισμένους με συστοιχίες CCD ή CMOS.

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο, μάθαμε τι είναι οι συστοιχίες CCD και CMOS και πώς λειτουργεί ένας αναγνώστης εξοπλισμένος με κινητήρα λέιζερ. Ανακαλύψαμε επίσης τις διαφορές μεταξύ αυτών των τριών μηχανισμών σάρωσης γραμμωτού κώδικα. Επιπλέον, η παραπάνω καταχώρηση παρείχε πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προαναφερθέντων συστημάτων σάρωσης, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή κατά την αγορά ενός αναγνώστη γραμμωτού κώδικα.

Related Posts

Clear Filters

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2020, οι εταιρείες που εφάρμοσαν ένα σύστημα δημιουργίας γραμμωτού κώδικα κατέγραψαν μέση αύξηση της παραγωγικότητας…

Τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την καθημερινή μας εργασία. Ο μαζικός προσανατολισμός των…

Η φορολογική ταμειακή μηχανή είναι μία από τις σημαντικότερες συσκευές στο σημείο πώλησης. Για πολλούς επιχειρηματίες, ιδίως όσους ασχολούνται με…