Παροχές ρεύματος

Τροφοδοτικά για συσκευές ελέγχου πρόσβασης είναι κρίσιμα εξαρτήματα των συστημάτων ασφαλείας που παρέχουν σταθερή και επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για διάφορες συσκευές όπως αναγνώστες καρτών, ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, πίνακες ελέγχου, κάμερες και άλλα. Αυτά τα τροφοδοτικά πρέπει να είναι αξιόπιστα και αποδοτικά για να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να λειτουργούν ομαλά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
=LONG=

Τροφοδοσία Ελέγχου Πρόσβασης - Τι Είναι;

Ένα τροφοδοτικό ελέγχου πρόσβασης είναι μια ηλεκτρική συσκευή που μετατρέπει την τάση από το δίκτυο (συνήθως AC - εναλλασσόμενο ρεύμα) σε χαμηλή τάση DC (συνεχές ρεύμα) που απαιτείται για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Συχνά είναι εξοπλισμένα με επιπλέον προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως προστασία από υπερτάσεις, φιλτράρισμα τάσης και σταθεροποίηση.

Πώς Λειτουργεί;

Πρώτον, υπάρχει η ούτως καλούμενη μετατροπή τάσης. Το τροφοδοτικό λαμβάνει τυπική τάση από το δίκτυο (π.χ., 110-240V AC) και τη μετατρέπει σε χαμηλότερη τάση DC, η οποία είναι ασφαλής και κατάλληλη για ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου πρόσβασης. Η μετατρεπόμενη τάση παρέχεται στις συνδεδεμένες συσκευές όπως ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, αναγνώστες καρτών, συστήματα συναγερμού κ.λπ. Αυτά τα τροφοδοτικά συχνά περιλαμβάνουν κυκλώματα ρύθμισης και σταθεροποίησης τάσης και ρεύματος για να εξασφαλίσουν συνεχή, σταθερή λειτουργία των συνδεδεμένων συσκευών ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στο δίκτυο τροφοδοσίας.
Τροφοδοσία ελέγχου πρόσβασης SecureEntry-PS20-5A από την HDWR

Εφαρμογή της Τροφοδοσίας Ελέγχου Πρόσβασης

Τροφοδοτικό για συσκευές ελέγχου πρόσβασης DC12V ρεύμα εξόδου 3A SecureEntry-PS10-3A Τροφοδοτικό για συσκευές ελέγχου πρόσβασης DC12V ρεύμα εξόδου 3A SecureEntry-PS10-3A
Τάση εισόδου: AC100-240V Τάση εξόδου: DC12V Ρεύμα εξόδου: 3A Ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης: 1~10 s
30.96
Τροφοδοτικό για την τροφοδοσία συσκευών ελέγχου πρόσβασης DC12V ρεύμα 5A SecureEntry-PS20-5A Τροφοδοτικό για την τροφοδοσία συσκευών ελέγχου πρόσβασης DC12V ρεύμα 5A SecureEntry-PS20-5A
Out of stock
Τάση εισόδου: AC110-240V Τάση εξόδου: DC12V Ρεύμα εξόδου: 5A Ρύθμιση χρονικής καθυστέρησης: 1~15 s
35.76
Item added to cart View Cart Checkout
Τροφοδοτικά για συσκευές ελέγχου πρόσβασης είναι κρίσιμα εξαρτήματα των συστημάτων ασφαλείας που παρέχουν σταθερή και επαρκή ηλεκτρική ενέργεια για διάφορες συσκευές όπως αναγνώστες καρτών, ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, πίνακες ελέγχου, κάμερες και άλλα. Αυτά τα τροφοδοτικά πρέπει να είναι αξιόπιστα και αποδοτικά για να εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μπορούν να λειτουργούν ομαλά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
=LONG=

Τροφοδοσία Ελέγχου Πρόσβασης - Τι Είναι;

Ένα τροφοδοτικό ελέγχου πρόσβασης είναι μια ηλεκτρική συσκευή που μετατρέπει την τάση από το δίκτυο (συνήθως AC - εναλλασσόμενο ρεύμα) σε χαμηλή τάση DC (συνεχές ρεύμα) που απαιτείται για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Συχνά είναι εξοπλισμένα με επιπλέον προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως προστασία από υπερτάσεις, φιλτράρισμα τάσης και σταθεροποίηση.

Πώς Λειτουργεί;

Πρώτον, υπάρχει η ούτως καλούμενη μετατροπή τάσης. Το τροφοδοτικό λαμβάνει τυπική τάση από το δίκτυο (π.χ., 110-240V AC) και τη μετατρέπει σε χαμηλότερη τάση DC, η οποία είναι ασφαλής και κατάλληλη για ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου πρόσβασης. Η μετατρεπόμενη τάση παρέχεται στις συνδεδεμένες συσκευές όπως ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, αναγνώστες καρτών, συστήματα συναγερμού κ.λπ. Αυτά τα τροφοδοτικά συχνά περιλαμβάνουν κυκλώματα ρύθμισης και σταθεροποίησης τάσης και ρεύματος για να εξασφαλίσουν συνεχή, σταθερή λειτουργία των συνδεδεμένων συσκευών ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στο δίκτυο τροφοδοσίας.
Τροφοδοσία ελέγχου πρόσβασης SecureEntry-PS20-5A από την HDWR

Εφαρμογή της Τροφοδοσίας Ελέγχου Πρόσβασης