Scroll Top

Η πολιτική απορρήτου περιγράφει τις αρχές της επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των cookies, δηλαδή των λεγόμενων cookies.

1. Γενικές πληροφορίες

1. Η παρούσα πολιτική ισχύει για τον ιστότοπο που λειτουργεί στη διεύθυνση url: hdwrglobal.com

2. Διαχειριστής της ιστοσελίδας και διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων είναι: HDWR Global sp. z o.o.

3. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χειριστή: [email protected]

4. Ο Διαχειριστής είναι ο Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς στον Ιστότοπο.

5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

6. Ο ιστότοπος εκτελεί τις λειτουργίες απόκτησης πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες και τη συμπεριφορά τους με τον ακόλουθο τρόπο:

2. Επιλεγμένες μέθοδοι προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης

1. Οι χώροι σύνδεσης και εισαγωγής προσωπικών δεδομένων προστατεύονται στο επίπεδο μετάδοσης (πιστοποιητικό SSL). Χάρη σε αυτό, τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία σύνδεσης που εισάγονται στον ιστότοπο κρυπτογραφούνται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να διαβαστούν μόνο στον διακομιστή-στόχο.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων κρυπτογραφούνται με τέτοιο τρόπο ώστε μόνο ο χειριστής να έχει το κλειδί για να τα διαβάσει. Χάρη σε αυτό, τα δεδομένα προστατεύονται σε περίπτωση κλοπής της βάσης δεδομένων από τον διακομιστή.

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης αλλάζει περιοδικά τους διοικητικούς κωδικούς πρόσβασης.

4. Για την προστασία των δεδομένων, ο Διαχειριστής δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας.

5. Σημαντικό στοιχείο της προστασίας των δεδομένων είναι η τακτική ενημέρωση όλου του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σημαίνει ιδίως τακτική ενημέρωση των στοιχείων προγραμματισμού.

3. Φιλοξενία

1. Ο δικτυακός τόπος φιλοξενείται (τεχνικά διατηρείται) στους διακομιστές του φορέα εκμετάλλευσης: HDWR Global

4. Τα δικαιώματά σας και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας

1. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους αποδέκτες, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί σας ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί στον Διαχειριστή. Αυτό ισχύει για τις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

2. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση συναφών δραστηριοτήτων που καθορίζονται σε ξεχωριστούς κανονισμούς (π.χ. λογιστική). Όσον αφορά τα δεδομένα μάρκετινγκ, τα δεδομένα δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ετών.

3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή:

4. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο 3.3 γ) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Διαχειριστής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αλλά το δικαίωμα αντίρρησης δεν θα είναι δυνατό εάν υπάρχουν έγκυρα νομικά δικαιολογημένα συμφέροντα. λόγοι επεξεργασίας, συμφέροντα, δικαιώματα και ελευθερίες που υπερισχύουν έναντι εσάς, ιδίως για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση αξιώσεων.

5. Μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για τις ενέργειες του Διαχειριστή στον Πρόεδρο του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ul. Stawki 2, 00-193 Βαρσοβία.

6. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

7. Ενδέχεται να αναληφθούν δραστηριότητες που συνεπάγονται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων σε σχέση με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες βάσει της συναφθείσας σύμβασης και με σκοπό τη διεξαγωγή άμεσου μάρκετινγκ από τον Διαχειριστή.

8. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται από τρίτες χώρες κατά την έννοια των κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν τα αποστέλλουμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Πληροφορίες σε έντυπα

1. Ο δικτυακός τόπος συλλέγει πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, εφόσον παρέχονται.

2. Ο ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους σύνδεσης (σφραγίδα ώρας, διεύθυνση IP).

3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιστότοπος μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες που διευκολύνουν τη σύνδεση των δεδομένων της φόρμας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που συμπληρώνει τη φόρμα. Στην περίπτωση αυτή, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη εμφανίζεται μέσα στη διεύθυνση URL της σελίδας που περιέχει τη φόρμα.

4. Τα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό που προκύπτει από τη λειτουργία της συγκεκριμένης φόρμας, π.χ. για τη διεκπεραίωση ενός αιτήματος παροχής υπηρεσιών ή μιας εμπορικής επαφής, την καταχώριση υπηρεσιών κ.λπ. Κάθε φορά, το πλαίσιο και η περιγραφή της φόρμας υποδεικνύουν σαφώς για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται.

6. Σημαντικές τεχνικές μάρκετινγκ

1. Ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου μέσω του Google Analytics (Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ). Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στον φορέα εκμετάλλευσης αυτής της υπηρεσίας, παρά μόνο ανώνυμες πληροφορίες. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρήση cookies στην τελική συσκευή του χρήστη. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies χρησιμοποιώντας το εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τεχνικές επαναγοράς που επιτρέπουν την αντιστοίχιση των διαφημιστικών μηνυμάτων με τη συμπεριφορά του χρήστη στον ιστότοπο, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται για την παρακολούθησή του, αλλά στην πράξη δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα από τον Διαχειριστή σε διαφημιστικούς φορείς. Η τεχνολογική προϋπόθεση για τις δραστηριότητες αυτές είναι να είναι ενεργοποιημένα τα cookies.

3. Ο φορέας εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί το pixel του Facebook. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στο Facebook (Facebook Inc. με έδρα τις ΗΠΑ) να γνωρίζει ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο εκεί χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο. Στην περίπτωση αυτή, βασίζεται σε δεδομένα των οποίων είναι ο ίδιος ο διαχειριστής- ο Διαχειριστής δεν παρέχει πρόσθετα προσωπικά δεδομένα στο Facebook. Η υπηρεσία βασίζεται στη χρήση cookies στην τελική συσκευή του χρήστη.

4. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μια λύση που αυτοματοποιεί τη λειτουργία του Ιστότοπου για τους χρήστες, π.χ. η οποία μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη μετά την επίσκεψη σε μια συγκεκριμένη υποσελίδα, εφόσον αυτός έχει συμφωνήσει να λαμβάνει εμπορική αλληλογραφία από τον Διαχειριστή.

7. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

2. Τα cookies (τα λεγόμενα "cookies") είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη του ιστοτόπου και προορίζονται για τη χρήση των ιστοτόπων του ιστοτόπου. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, το χρόνο αποθήκευσης στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.

3. Η οντότητα που τοποθετεί cookies στην τελική συσκευή του Χρήστη της Ιστοσελίδας και αποκτά πρόσβαση σε αυτά είναι ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη του ιστοτόπου (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεση και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα του ιστοτόπου- επίτευξη των στόχων που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα "Σχετικές τεχνικές μάρκετινγκ",

4. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί μια λύση που αυτοματοποιεί τη λειτουργία του Ιστότοπου για τους χρήστες, π.χ. η οποία μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χρήστη μετά την επίσκεψη σε μια συγκεκριμένη υποσελίδα, εφόσον αυτός έχει συμφωνήσει να λαμβάνει εμπορική αλληλογραφία από τον Διαχειριστή.

5. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookies: "cookies συνόδου" και "μόνιμα cookies". Τα cookies "περιόδου λειτουργίας" είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί, να εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή να απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης). Τα "μόνιμα" cookies αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις παραμέτρους των cookies ή μέχρι να διαγραφούν από τον Χρήστη.

6. Το λογισμικό για την περιήγηση σε ιστότοπους (web browser) συνήθως επιτρέπει την αποθήκευση cookies στην τελική συσκευή του Χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες του ιστοτόπου μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές ρυθμίσεις. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας επιτρέπει να διαγράψετε τα cookies. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα αυτόματου αποκλεισμού των cookies. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στη βοήθεια ή στην τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης ιστού σας.

7. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.

8. Τα cookies που τοποθετούνται στην τελική συσκευή του Χρήστη της Ιστοσελίδας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από οντότητες που συνεργάζονται με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ιδίως από τις ακόλουθες εταιρείες: Google (Google Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), Facebook (Facebook Inc. με έδρα τις ΗΠΑ), Twitter (Twitter Inc. με έδρα τις ΗΠΑ).

8. Διαχείριση των cookies - πώς εκφράζεται και αποσύρεται η συγκατάθεση στην πράξη;

1. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει cookies, μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του. Επιφυλασσόμαστε ότι η απενεργοποίηση της χρήσης των cookies που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας, την ασφάλεια, τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να δυσχεράνει και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να εμποδίσει τη χρήση των ιστότοπων.

2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες: