Scroll Top
 • Home
 • Technologia
 • Kolektory danych – wszystkie informacje w pigułce [2024]

Kolektory danych – wszystkie informacje w pigułce [2024]

Kolektory danych zapewniają szybszy, łatwiejszy i dokładniejszy sposób gromadzenia danych niż ręczne wprowadzanie danych. Ponadto kolektory danych mogą być wykorzystywane do wykonywania szeregu innych czynności, w tym inwentaryzacji, monitorowania produkcji, zarządzania magazynem, zarządzania pracownikami i zarządzania zamówieniami.

Statystyki dotyczące wykorzystania kolektorów danych pokazują, że ich popularność w wielu branżach stale rośnie. W 2018 r. ponad 80% firm korzystało z kolektorów danych w dużych firmach i ponad 60% w średnich firmach.

Do 2020 roku przewidywano większe wykorzystanie kolektorów danych w takich obszarach jak handel detaliczny, magazynowanie, przemysł spożywczy, transport i logistyka, zarządzanie zapasami i produkcja.

Raporty dotyczące kolektorów danych wskazują, że urządzenia te są niezawodne i bezpieczne w użyciu oraz mają wiele zalet, takich jak krótszy czas przetwarzania, wyższa wydajność, lepsze bezpieczeństwo i niższe koszty w porównaniu z innymi metodami gromadzenia danych.

Funkcje kolektora danych

Kolektory danych służą do automatyzacji procesu odczytywania informacji z kodów. Urządzenia te składają się z czytnika, który skanuje kody oraz oprogramowania, które interpretuje i przetwarza informacje z kodu. Proces ten umożliwia szybkie i dokładne odczytywanie informacji z kodów.

Kolektor posiada menu w języku angielskim. Poniżej znajduje się opis poszczególnych funkcji wraz z krótkimi instrukcjami ich użycia. W poniższych akapitach znajdują się informacje na temat najważniejszych funkcji kolektora danych.

Bezprzewodowe wysyłanie

Jest to opcja wysyłania kodów bezpośrednio do komputera. Jeśli podłączysz stację dokującą do komputera i wybierzesz tę opcję, po zeskanowaniu kody zostaną natychmiast wysłane do komputera. Zasada działania jest identyczna jak w przypadku typowego bezprzewodowego czytnika kodów, z tą różnicą, że w przypadku kolektora mamy podgląd skanowanego kodu kreskowego.

Przechwytywanie kodów kreskowych

Z menu głównego wybierz opcję #2,„Barcode Capture„, a następnie pierwszą opcję od góry, czyli„Scan Barcode„. Po naciśnięciu żółtego przycisku wyświetlany jest laser i można skanować kody. Na wyświetlaczu pojawi się ostatnio zeskanowany kod. Poniżej znajduje się liczba zeskanowanych kodów i typ kodu. Użyj klawisza F1, aby przejść do funkcji ręcznego wprowadzania kodów z klawiatury. Za pomocą klawisza F2 można wejść do listy zeskanowanych kodów i zobaczyć, co zostało zeskanowane. Użyj klawisza F3, aby usunąć ostatnio zeskanowany kod. Po wejściu do listy kodów (klawisz F2) można usunąć wybrany kod. Naciśnij przycisk F3, wprowadź numer kolejny kodu, który chcesz usunąć i potwierdź przyciskiem OK (pierwszy od góry po lewej).

Zeskanowane kody można zapisać i wyeksportować do komputera jako plik tekstowy na 2 różne sposoby. Aby zapisać kody, wróć do menu, w którym wybraliśmy „Skanuj kod kreskowy” za pomocą przycisku ESC (w lewym dolnym rogu). Z tego menu wybieramy 4, „Eksportuj do pliku”. Po wybraniu tej opcji kolektor poinformuje, że dane zostały zapisane. Po zapisaniu kodów do pliku tekstowego należy otworzyć plik tekstowy na komputerze, do którego podłączona jest stacja z kolektora. Po jej otwarciu, z menu„Barcode Capture” wybierz opcję„Wireless send„. Po wybraniu tej opcji wszystkie wcześniej zapisane kody zostaną przesłane do otwartego pliku.

Druga opcja transferu danych: Po wykonaniu„Eksportuj do pliku” dowolnym klawiszem, wróć do poprzedniego menu. Aby przesłać dane do komputera, wróć do menu głównego i wybierz opcję 4,„System„. Następnie wybierz opcję 1, UDisk, naciśnij przycisk 2, wprowadź hasło składające się z cyfr 13579 i potwierdź przyciskiem OK. Kolektor wyświetli komunikat o konieczności podłączenia kabla USB. Po podłączeniu go do komputera, kolektor zostanie wyświetlony jako dysk zewnętrzny na komputerze, a na tym dysku znajduje się plik tekstowy z zapisanymi zeskanowanymi kodami. Po zakończeniu naciśnij przycisk ESC.

Bezpośrednia inwentaryzacja

Z menu głównego wybieramy opcję 3,„Inwentaryzacja bezpośrednia„. Pod względem ustawień i funkcjonalności wszystko jest analogiczne do „Przechwytywanie kodów kreskowych„. Różnica polega na tym, że po wprowadzeniu opcji „Inwentaryzacja” i po zeskanowaniu kodu możemy wprowadzić jego ilość. Aby to zrobić, należy wprowadzić liczbę z klawiatury po zeskanowaniu kodu i potwierdzić ją przyciskiem „Okładka” (przycisk OK). Eksport danych jest również analogiczny, z tym wyjątkiem, że tutaj otrzymujemy listę zeskanowanych kodów jeden pod drugim, a po każdym kodzie po przecinku liczbę wskazującą ilość produktu.

Programowanie prefiksów i sufiksów

Nasze kolektory danych mają zaawansowane możliwości programowania. Można w nich ustawić dowolny prefiks i sufiks. Poniżej znajduje się przykład programowania podwójnego entera jako sufiksu:

Z menu „Barcode Capture” lub„Direct Inventory” wybierz opcję 6′„Setting„, a następnie 4,„Set export format„. Na ekranie pojawi się sekwencja B.13.10, gdzie B oznacza kod kreskowy, a 13.10 to znak ENTER wstawiony po kodzie zakodowanym przy użyciu tabeli kodów ASCII. Aby uzyskać podwójne wejście, należy wprowadzić następującą sekwencję B.13.10.13.10 i potwierdzić przyciskiem OK. W tym momencie, po wykonaniu transferu danych, zeskanowane kody zostaną wyświetlone na komputerze z podwójnym Enterem.

UWAGA: Pomimo zaprogramowania podwójnego Entera na kolektorze, zeskanowane kody będą wyświetlane tak samo jak przed zaprogramowaniem. Zaprogramowany podwójny Enter będzie widoczny na komputerze dopiero po przesłaniu danych.

Czy wiesz, że...

Jak przeprowadzić inwentaryzację za pomocą kolektora danych?

Kolektory danych umożliwiają szybką i dokładną inwentaryzację magazynu. Pozwalają one uniknąć błędów w ręcznym wprowadzaniu danych i skracają czas potrzebny na inwentaryzację. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji, pierwszym krokiem jest zeskanowanie wszystkich produktów w magazynie i zapisanie tych danych w bazie danych. Następnie można przejść do porównania tych danych z innymi źródłami w celu ustalenia, czy wszystkie produkty i ilości są w magazynie. Można również użyć kolektorów danych kodów kreskowych do automatycznego tworzenia raportów, które pokażą, jakie produkty są w magazynie, ile ich jest i jakie straty wystąpiły.

Specyfikacje naszych kolektorów danych

Kolektor danych to urządzenie, które z powodzeniem może być wykorzystywane podczas inwentaryzacji. Dzięki wbudowanej pamięci, która może pomieścić do 50 000 kodów typu EAN-13 i

HD-PS8B 2D

umożliwia odczytywanie i zapisywanie kodów kreskowych, a także kodów wielowymiarowych, takich jak kod QR. Sam proces inwentaryzacji jest prosty i intuicyjny, został opisany i przedstawiony poniżej.

Jak przejść do trybu inwentaryzacji

Aby rozpocząć, należy wybrać opcję nr 3„Direct Inventory” z menu głównego. Następnie wybieramy opcję „Inventory” i możemy rozpocząć skanowanie. Po zeskanowaniu kodu możemy wprowadzić liczbę kodów i potwierdzić wprowadzoną liczbę za pomocą opcji„Cover” (przycisk OK). Po zakończeniu skanowania możemy przesłać dane do komputera na dwa sposoby:

 • Na komputerze, do którego podłączona jest stacja z kolektora, otwórz plik tekstowy. Po jego otwarciu, z menu„Direct Invenotory” wybierz opcję„Wireless send„. Po wybraniu tej opcji wszystkie wcześniej zapisane kody zostaną przesłane do otwartego pliku
 • Zapisane dane można natychmiast uzyskać w formie tekstowej. Aby to zrobić, wybierz „Eksportuj do pliku” z poziomu „Bezpośrednia inwentaryzacja„. Po wybraniu tej opcji kolektor poinformuje, że dane zostały zapisane. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje powrót do poprzedniego menu. Aby przesłać dane do komputera, należy wrócić do menu głównego i wybrać opcję 4, „System„. Następnie wybierz opcję 1, UDisk, naciśnij przycisk 2, wprowadź hasło składające się z cyfr 13579 i potwierdź przyciskiem OK. Kolektor wyświetli komunikat o konieczności podłączenia kabla USB łączącego kolektor z komputerem. Kabel należy podłączyć do gniazda znajdującego się po lewej stronie na dole kolektora. Po podłączeniu do komputera kolektor zostanie wyświetlony jako dysk zewnętrzny, a na dysku zostanie zapisany plik tekstowy ze zeskanowanymi kodami. Po zakończeniu naciśnij przycisk ESC.

Wyeksportowane dane to lista zeskanowanych kodów jeden pod drugim, za każdym kodem po przecinku znajduje się liczba wskazująca ilość wprowadzonego kodu.

Jak wprowadzić własną bazę danych do kolektora?

Kolektory danych HDWR pozwalają nam na wprowadzanie danych z naszych własnych produktów/materiałów do urządzenia. Dzięki temu możemy przeglądać informacje o produkcie na kolektorze i łatwo przeprowadzać inwentaryzację.

Jakie informacje możemy wprowadzić?

 • kod produktu
 • Kod EAN-13
 • nazwa produktu
 • ilość w magazynie
 • cena zakupu
 • cena sprzedaży
 • i wiele innych parametrów

Dzięki temu po zeskanowaniu kodu przykładowego produktu na kolektorze otrzymujemy wszystkie niezbędne informacje.

Aby wgrać plik bazy danych do kolektora należy z menu głównego wybrać opcję UDisk, nacisnąć klawisz 2, wprowadzić hasło składające się z cyfr 13579 i potwierdzić klawiszem OK. Kolektor wyświetli komunikat o konieczności podłączenia kabla USB. Po podłączeniu do komputera, kolektor zostanie wyświetlony jako dysk zewnętrzny, na który należy wgrać plik bazy danych. Po zakończeniu naciśnij przycisk ESC.

Porównanie kolektora danych i terminala mobilnego

Terminale i kolektory danych są używane do wykonywania podobnych operacji. Jednak ich konstrukcja, sposób użytkowania i wbudowane oprogramowanie są różne. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat podobieństw i różnic charakteryzujących oba urządzenia.

Podobieństwa między kolektorem danych a terminalem mobilnym

Niezależnie od typu urządzenia i wybranego modelu, wspólną cechą obu urządzeń jest wbudowany czytnik kodów. Domyślnie każdy terminal i kolektor posiada czytnik laserowy do odczytu kodów kreskowych. Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w czytnik kodów wielowymiarowych, takich jak QR, Aztec, Data Matrix itp.

Kolejną wspólną cechą jest przeznaczenie obu urządzeń – głównie prace magazynowe, zwłaszcza podczas inwentaryzacji. Dotyczy to przede wszystkim kolektora danych. Terminal może być również używany do powyższych celów, ale ma znacznie więcej dodatkowych funkcji.

Struktura obu urządzeń jest podobna. Każdy z nich posiada wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną lub ekranową (lub obie jednocześnie), wbudowany czytnik kodów oraz baterię lub akumulator umożliwiający pracę bezprzewodową.

Różnice między kolektorem danych a terminalem mobilnym

Tym, co odróżnia terminal od kolektora, jest przede wszystkim system operacyjny. W przypadku terminali najczęściej spotykanym systemem jest Android, rzadziej Windows Mobile. Kolektory danych zazwyczaj posiadają oprogramowanie dedykowane przez producenta sprzętu, w którym nie ma możliwości modyfikacji, w przeciwieństwie do Androida czy Windowsa (wgrywanie dodatkowych aplikacji itp.).

Dlatego terminal ma zdecydowanie więcej funkcji. Przede wszystkim można zainstalować na nim np. aplikację mobilną programu magazynowego (polecamy program Weaver WMS). Dzięki temu za pomocą jednego urządzenia możemy pracować bezpośrednio na programie zainstalowanym na komputerze stacjonarnym.

Dodatkowo, wybrane modele posiadają slot na kartę SIM, dzięki czemu mogą służyć również jako telefon.

W przypadku kolektorów zakres funkcjonalności jest niewiele mniejszy. Po pierwsze, kolekcjonerzy mają mniejsze wyświetlacze. Ich podstawowym zadaniem jest możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji na zasadzie: zeskanuj kod, wprowadź ilość danego produktu, zeskanuj kolejny kod itd. Utworzony w ten sposób plik wysyłamy na komputer, na którym mamy zainstalowany program magazynowy. Kolektor może również wysyłać dane bezpośrednio do komputera, dzięki czemu może być używany jak czytnik bezprzewodowy.

Podsumowanie

Kolektory kodów kreskowych są jednym z najważniejszych elementów technologii automatyzacji dla wielu firm i organizacji. Kolektory kodów kreskowych są wykorzystywane w wielu branżach i służą do skanowania produktów w celu ułatwienia procesu sprzedaży i fakturowania. Kolektory kodów kreskowych są dostępne w różnych rozmiarach, w tym stacjonarne, przenośne i bezprzewodowe. Każdy z nich ma swoje zalety, dzięki czemu można je dostosować do konkretnych zastosowań. Kolektory kodów kreskowych są szeroko stosowane w handlu detalicznym, opiece zdrowotnej, transporcie i logistyce, usługach gastronomicznych, przemyśle i wielu innych sektorach.

Related Posts

Clear Filters

W dziedzinie skanerów kodów kreskowych dostępna jest szeroka gama urządzeń, zaspokajających różne potrzeby w zakresie skanowania. Aby wybrać odpowiedni skaner,…

Według raportu z 2020 r. firmy, które wdrożyły system generowania kodów kreskowych, odnotowały średni wzrost produktywności o 8,2%. Pokazuje to,…