Elektroniska lås

Elektroniska och elektromagnetiska lås är moderna lösningar inom säkerhetssystem för att kontrollera åtkomst till olika rum och faciliteter.
=LONG=

Elektroniskt Lås - Vad Är Det?

Elektroniska lås är avancerade säkerhetsenheter som använder elektronik för att kontrollera åtkomst till rum och byggnader. När de kombineras med olika åtkomstkontrollsystem som RFID-kortläsare eller biometriska skannrar kan de ersätta traditionella mekaniska nycklar med olika former av autentisering såsom åtkomstkort, PIN-koder, biometrisk igenkänning eller mobilapplikationer. De används allmänt inom olika sektorer, från hotell och kontorsbyggnader till utbildningsinstitutioner och offentliga faciliteter, där inte bara säkerhet behövs utan också flexibilitet och effektivitet i utrymmeshantering.
Elektroniskt lås för åtkomstkontroll

Elektroniskt Lås vs. Elektromagnetiskt Lås

Det finns två typer av lås som används för att kontrollera åtkomst till byggnader och rum: elektroniska lås och elektromagnetiska lås. De skiljer sig främst åt i sitt funktionsätt.

Elektroniskt Lås

Elektroniska lås är säkerhetsenheter som fungerar enligt principen för en elektronisk lås- eller låsningsmekanism. De kan styras med olika autentiseringsmetoder såsom PIN-koder, åtkomstkort, biometrik eller mobilapplikationer. Driften av elektroniska lås är baserad på en elektrisk mekanism som, när den tar emot rätt signal från autentiseringssystemet (t.ex. inmatning av korrekt kod eller presentation av ett auktoriserat kort), aktiverar dörröppningsmekanismen. Dessa lås är vanligtvis anslutna till en konstant strömkälla. Elektroniska lås kan vara en del av ett större åtkomstkontrollsystem och fungera i samarbete med larm, övervakningssystem, mobil åtkomsthanteringsapplikationer eller andra elektroniska säkerhetssystem såsom åtkomstkontrollkortläsare för RFID-kort, fingeravtrycksskannrar eller lösenord. Elektroniska lås används på kontor, hotell, bostadskomplex, offentliga institutioner och överallt där åtkomstkontroll krävs.

Elektromagnetiskt Lås

Elektromagnetiska lås, även kända som elektromagnetiska dörrhållare, fungerar enligt principen för elektromagnetism. De består av en elektromagnet och en metallplatta. När elektromagneten är strömförsörjd drar den till sig metallplattan och håller dörren stängd. Dessa lås fungerar genom att generera ett starkt magnetfält när de är anslutna till en strömkälla. Magnetfältet drar till sig metallplattan monterad på dörren och blockerar effektivt dörren från att öppnas. När strömmen stängs av försvinner magnetfältet och dörren kan öppnas fritt. På så sätt, när de är anslutna till ett specifikt åtkomstkontrollsystem, får vi möjlighet att låsa upp dörren med olika autentiseringsmetoder såsom RFID-kort, lösenord eller fingeravtryck. Precis som elektroniska lås kan elektromagnetiska lås integreras med olika åtkomstkontrollsystem, larm, videobevakning och byggnadsförvaltningssystem (BMS). Elektromagnetiska lås används ofta på platser som kräver mycket höga säkerhetsnivåer, såsom banker, laboratorier, serverrum, samt på kontorsbyggnader och skolor. De är populära i evakueringsystem där förmågan att snabbt låsa upp dörrar vid nödsituationer krävs.
Elektromagnetiskt lås för åtkomstkontroll SecureEntry-ML200
Elektromagnetiskt lås för passerkontroll på ytterdörren SecureEntry-ML200 Elektromagnetiskt lås för passerkontroll på ytterdörren SecureEntry-ML200
Typ av anordning: Elektromagnetiskt tvåtrådslås för enkel entrédörr Kraft för magnet: Upp till 280 kg Spänning: DC12V och 24V Ingående arbetsström: 450 mA
Elektroniskt lås för ytterdörr med DC12V-åtkomstkontroll SecureEntry-EL300 Elektroniskt lås för ytterdörr med DC12V-åtkomstkontroll SecureEntry-EL300
Spänning : DC12V Ingångsström: 200 mA Initial ström: 1,3A Greppkraft: upp till 1000 kg Rätt typ av dörr: ramlöst glas
47.76
Elektroniskt lås med dödbult för DC12V 450mA passerkontroll SecureEntry-EL100 Elektroniskt lås med dödbult för DC12V 450mA passerkontroll SecureEntry-EL100
Spänning: DC12V Arbetsström: 450mA Greppkraft: Upp till 1000 kg Rätt typ av dörr: trädörrar/glasdörrar/branddörrar/metalldörrar
Krok med positionsdetektor för elektroniskt utanpåliggande lås med utdragbar regel SecureEntry-SC20 Krok med positionsdetektor för elektroniskt utanpåliggande lås med utdragbar regel SecureEntry-SC20
Produkttyp : klämma för elektroniskt ytlås Rätt dörrtjocklek: 10-15 mm Rätt typ av dörr: ramlöst glas Öppningsläge: tvåvägsdörr 90 grader eller 180 grader
23.76
Vinkellås för instickslås, låscylinder med slutbleck SecureEntry-SC10 Vinkellås för instickslås, låscylinder med slutbleck SecureEntry-SC10
Produkttyp : instickslåscylinder, vinkelhake Tillverkningsmaterial: aluminiumlegering Låstyp: infälld, vanlig, elektrisk eller elektromagnetisk med utdragbar regel
28.56
Item added to cart View Cart Checkout
Elektroniska och elektromagnetiska lås är moderna lösningar inom säkerhetssystem för att kontrollera åtkomst till olika rum och faciliteter.
=LONG=

Elektroniskt Lås - Vad Är Det?

Elektroniska lås är avancerade säkerhetsenheter som använder elektronik för att kontrollera åtkomst till rum och byggnader. När de kombineras med olika åtkomstkontrollsystem som RFID-kortläsare eller biometriska skannrar kan de ersätta traditionella mekaniska nycklar med olika former av autentisering såsom åtkomstkort, PIN-koder, biometrisk igenkänning eller mobilapplikationer. De används allmänt inom olika sektorer, från hotell och kontorsbyggnader till utbildningsinstitutioner och offentliga faciliteter, där inte bara säkerhet behövs utan också flexibilitet och effektivitet i utrymmeshantering.
Elektroniskt lås för åtkomstkontroll

Elektroniskt Lås vs. Elektromagnetiskt Lås

Det finns två typer av lås som används för att kontrollera åtkomst till byggnader och rum: elektroniska lås och elektromagnetiska lås. De skiljer sig främst åt i sitt funktionsätt.

Elektroniskt Lås

Elektroniska lås är säkerhetsenheter som fungerar enligt principen för en elektronisk lås- eller låsningsmekanism. De kan styras med olika autentiseringsmetoder såsom PIN-koder, åtkomstkort, biometrik eller mobilapplikationer. Driften av elektroniska lås är baserad på en elektrisk mekanism som, när den tar emot rätt signal från autentiseringssystemet (t.ex. inmatning av korrekt kod eller presentation av ett auktoriserat kort), aktiverar dörröppningsmekanismen. Dessa lås är vanligtvis anslutna till en konstant strömkälla. Elektroniska lås kan vara en del av ett större åtkomstkontrollsystem och fungera i samarbete med larm, övervakningssystem, mobil åtkomsthanteringsapplikationer eller andra elektroniska säkerhetssystem såsom åtkomstkontrollkortläsare för RFID-kort, fingeravtrycksskannrar eller lösenord. Elektroniska lås används på kontor, hotell, bostadskomplex, offentliga institutioner och överallt där åtkomstkontroll krävs.

Elektromagnetiskt Lås

Elektromagnetiska lås, även kända som elektromagnetiska dörrhållare, fungerar enligt principen för elektromagnetism. De består av en elektromagnet och en metallplatta. När elektromagneten är strömförsörjd drar den till sig metallplattan och håller dörren stängd. Dessa lås fungerar genom att generera ett starkt magnetfält när de är anslutna till en strömkälla. Magnetfältet drar till sig metallplattan monterad på dörren och blockerar effektivt dörren från att öppnas. När strömmen stängs av försvinner magnetfältet och dörren kan öppnas fritt. På så sätt, när de är anslutna till ett specifikt åtkomstkontrollsystem, får vi möjlighet att låsa upp dörren med olika autentiseringsmetoder såsom RFID-kort, lösenord eller fingeravtryck. Precis som elektroniska lås kan elektromagnetiska lås integreras med olika åtkomstkontrollsystem, larm, videobevakning och byggnadsförvaltningssystem (BMS). Elektromagnetiska lås används ofta på platser som kräver mycket höga säkerhetsnivåer, såsom banker, laboratorier, serverrum, samt på kontorsbyggnader och skolor. De är populära i evakueringsystem där förmågan att snabbt låsa upp dörrar vid nödsituationer krävs.
Elektromagnetiskt lås för åtkomstkontroll SecureEntry-ML200