Elektronické zámky

Elektronické a elektromagnetické zámky sú moderné riešenia v oblasti zabezpečovacích systémov na kontrolu prístupu do rôznych miestností a zariadení.

=LONG=

Elektronický Zámok - Čo To Je?

Elektronické zámky sú pokročilé zabezpečovacie zariadenia, ktoré používajú elektroniku na riadenie prístupu do miestností a budov. Keď sa kombinujú s rôznymi systémami prístupovej kontroly ako čítače RFID kariet alebo biometrické skenery, môžu nahradiť tradičné mechanické kľúče rôznymi formami autentifikácie ako sú prístupové karty, PIN kódy, biometrické rozpoznávanie alebo mobilné aplikácie. Sú široko používané v rôznych sektoroch, od hotelov a kancelárskych budov po vzdelávacie inštitúcie a vládne zariadenia, kde nie je potrebná len bezpečnosť, ale aj flexibilita a efektivita pri riadení priestoru.

Elektronický zámok pre prístupovú kontrolu

Elektronický Zámok vs. Elektromagnetický Zámok

Existujú dva typy zámkov používaných na kontrolu prístupu do budov a miestností: elektronické zámky a elektromagnetické zámky. Hlavným rozdielom medzi nimi je ich spôsob fungovania.

Elektronický Zámok

Elektronické zámky sú zabezpečovacie zariadenia, ktoré fungujú na princípe elektronického uzamykania alebo odomknutia. Môžu byť ovládané rôznymi autentifikačnými metódami ako sú PIN kódy, prístupové karty, biometria alebo mobilné aplikácie.

Fungovanie elektronických zámkov je založené na elektrickom mechanizme, ktorý po prijatí príslušného signálu od autentifikačného systému (napríklad zadanie správneho kódu alebo predloženie autorizovanej karty) aktivuje mechanizmus odomknutia dverí. Tieto zámky sú väčšinou pripojené k trvalému zdroju napájania.

Elektronické zámky môžu byť súčasťou väčšieho systému prístupovej kontroly a pracovať v spojení s alarmovými systémami, monitorovacími systémami, mobilnými aplikáciami pre správu prístupu alebo inými elektronickými zabezpečovacími systémami ako sú čítače prístupových kariet pre RFID karty, skenery odtlačkov prstov alebo heslá.

Elektronické zámky sa používajú v kanceláriách, hoteloch, bytových komplexoch, verejných inštitúciách a všade tam, kde je potrebná kontrola prístupu.

Elektromagnetický Zámok

Elektromagnetické zámky, známe aj ako elektromagnetické západky, fungujú na princípe elektromagnetizmu. Skladajú sa z elektromagnetu a kovovej platne. Keď je elektromagnet napájaný, priťahuje kovovú platňu, udržiavajúc dvere zatvorené.

Tiet

Elektromagnetický zámok na kontrolu prístupu na predných dverách SecureEntry-ML200 Elektromagnetický zámok na kontrolu prístupu na predných dverách SecureEntry-ML200
Typ zariadenia: Dvojvodičový elektromagnetický zámok pre jednokrídlové vchodové dvere Výkon magnetu: Do 280 kg Napätie: DC12V a 24V Vstupný pracovný prúd: 450 mA
Elektronický zámok pre vchodové dvere s ovládaním prístupu DC12V SecureEntry-EL300 Elektronický zámok pre vchodové dvere s ovládaním prístupu DC12V SecureEntry-EL300
Napätie : DC12V Vstupný prúd: 200 mA Počiatočný prúd: 1,3A Sila úchopu: do 1000 kg Správny typ dverí: bezrámové sklo
49,00 
Elektronický zámok so závorou pre kontrolu prístupu DC12V 450mA SecureEntry-EL100 Elektronický zámok so závorou pre kontrolu prístupu DC12V 450mA SecureEntry-EL100
Napätie: DC12V Pracovný prúd: 450 mA Sila úchopu: Do 1000 kg Správny typ dverí: drevené dvere/sklené dvere/požiarne dvere/kovové dvere
Item added to cart View Cart Checkout
Elektronické a elektromagnetické zámky sú moderné riešenia v oblasti zabezpečovacích systémov na kontrolu prístupu do rôznych miestností a zariadení.

=LONG=

Elektronický Zámok - Čo To Je?

Elektronické zámky sú pokročilé zabezpečovacie zariadenia, ktoré používajú elektroniku na riadenie prístupu do miestností a budov. Keď sa kombinujú s rôznymi systémami prístupovej kontroly ako čítače RFID kariet alebo biometrické skenery, môžu nahradiť tradičné mechanické kľúče rôznymi formami autentifikácie ako sú prístupové karty, PIN kódy, biometrické rozpoznávanie alebo mobilné aplikácie. Sú široko používané v rôznych sektoroch, od hotelov a kancelárskych budov po vzdelávacie inštitúcie a vládne zariadenia, kde nie je potrebná len bezpečnosť, ale aj flexibilita a efektivita pri riadení priestoru.

Elektronický zámok pre prístupovú kontrolu

Elektronický Zámok vs. Elektromagnetický Zámok

Existujú dva typy zámkov používaných na kontrolu prístupu do budov a miestností: elektronické zámky a elektromagnetické zámky. Hlavným rozdielom medzi nimi je ich spôsob fungovania.

Elektronický Zámok

Elektronické zámky sú zabezpečovacie zariadenia, ktoré fungujú na princípe elektronického uzamykania alebo odomknutia. Môžu byť ovládané rôznymi autentifikačnými metódami ako sú PIN kódy, prístupové karty, biometria alebo mobilné aplikácie.

Fungovanie elektronických zámkov je založené na elektrickom mechanizme, ktorý po prijatí príslušného signálu od autentifikačného systému (napríklad zadanie správneho kódu alebo predloženie autorizovanej karty) aktivuje mechanizmus odomknutia dverí. Tieto zámky sú väčšinou pripojené k trvalému zdroju napájania.

Elektronické zámky môžu byť súčasťou väčšieho systému prístupovej kontroly a pracovať v spojení s alarmovými systémami, monitorovacími systémami, mobilnými aplikáciami pre správu prístupu alebo inými elektronickými zabezpečovacími systémami ako sú čítače prístupových kariet pre RFID karty, skenery odtlačkov prstov alebo heslá.

Elektronické zámky sa používajú v kanceláriách, hoteloch, bytových komplexoch, verejných inštitúciách a všade tam, kde je potrebná kontrola prístupu.

Elektromagnetický Zámok

Elektromagnetické zámky, známe aj ako elektromagnetické západky, fungujú na princípe elektromagnetizmu. Skladajú sa z elektromagnetu a kovovej platne. Keď je elektromagnet napájaný, priťahuje kovovú platňu, udržiavajúc dvere zatvorené.

Tiet