Scroll Top
 • Home
 • Teknik
 • Tillbehör till kassaregister – optimera kundservicen [2024]

Tillbehör till kassaregister – optimera kundservicen [2024]

Fiskala kassaregister är en av de viktigaste enheterna på försäljningsstället. För många företagare, särskilt de som bedriver handel eller tjänsteverksamhet, är det ett oumbärligt verktyg för korrekt registrering av försäljning och avräkning med skattemyndigheter. Men själva kassaregistret är bara början – det finns många tillbehör som kan göra driften effektivare och arbetet med det enklare. Vilka är de viktigaste av dessa? Detta kommer du att lära dig av vår artikel.

Vad är ett skattemässigt kassaregister?

Ett kassaregister är en elektronisk enhet som används för att registrera och dokumentera försäljning av varor eller tjänster. Dess huvudsakliga syfte är att möjliggöra korrekt registrering av omsättningen och beloppet av skatt som ska betalas, vilket indirekt påverkar den korrekta skatteavräkningen för entreprenören.

Viktiga egenskaper hos kassaregister

 • Registrering av försäljning: Det skattemässiga kassaregistret registrerar varje försäljningstransaktion, så att entreprenören exakt kan spåra sina intäkter.
 • Utskrift av kvitto: Efter varje transaktion skriver kassaregistret ut ett kvitto, som är ett dokument som bekräftar försäljningen och ligger till grund för eventuella klagomål eller returer.
 • Datasäkerhet: Kassaregistren är skyddade från obehörig åtkomst, vilket säkerställer integriteten och säkerheten för lagrade data.
 • Överensstämmelse med lagstiftning: I många länder är användningen av kassaregister reglerad i lag. I Polen finns det till exempel en skyldighet att använda kassaregister i de flesta typer av företag, särskilt om företagarens omsättning överstiger ett visst tröskelvärde.

Ett kassaregister är inte bara ett verktyg för att hålla noggrann koll på försäljningen, utan också en viktig del i att skapa förtroende hos kunderna. Det möjliggör transparens och ärlighet i transaktionerna, vilket leder till en positiv bild av företaget i konsumenternas ögon.

Var ska man börja, det vill säga utan vad vi inte kommer att börja med det skattemässiga kassaregistret

Om du vill börja arbeta med ett kassaregister måste du tänka på det viktigaste tillbehöret, utan vilket vårt kassaregister inte kan fungera. Eftersom huvudsyftet med ett kassaregister är att registrera försäljning, och följaktligen att skriva ut kvitton, är det nödvändigt att förse enheten med förbrukningsvaror, såsom termopapper.

Vad är termopapper?

Termopapper är en speciell typ av papper som ändrar färg när det utsätts för värme, snarare än bläck eller tusch. I ett kassaregister genererar skrivhuvudet värme där bokstäverna eller siffrorna ska visas, vilket får papperet att ändra färg och ”skriva ut” den önskade bilden eller texten. Och det är på termopapper som inköpsbeviset, det vill säga kvittot, skrivs ut.

Varför är kvittot så viktigt?

Direkt kommunikation med kunden: Det första och viktigaste skälet är att kvitton är det viktigaste sättet att kommunicera med kunden efter en transaktion. De bekräftar köpet, priset och innehåller annan viktig information, t.ex. inköpsdatum och butiksuppgifter.

Grund för reklamation: Kvittot, som skrivs ut på termopapper, ligger till grund för eventuella reklamationer eller returer. Utan den kan kunden få svårt att bevisa köpet.

Registrering av försäljning: För företagaren är kvittot inte bara en bekräftelse på försäljningen till kunden, utan också ett viktigt dokument för registrering av försäljningen.

Tillbehör till kassaregister för att stödja försäljningen

Ett kassaregister är ett obligatoriskt verktyg för det dagliga arbetet på alla platser där produkter säljs eller olika tjänster erbjuds. Det finns ett antal användbara tillbehör som underlättar det dagliga arbetet med skatteenheten och gör det enklare och bekvämare.

Kassalåda

Kassalådan är ett av de viktigaste tillbehören till kassaregistret för att underlätta försäljningen.

Kassalådan är utformad för säker förvaring av kontanter. Inuti gömmer sig en praktisk sedelförvaring med fack för mynt och sedlar i olika valörer. Facken för sedlar har dessutom fjäderbelastade spärrar för att säkra papperspengar. Penninglådan i detta formulär hjälper till att hålla ordning och spara tid, och påverkar också bekvämligheten när man tar emot pengar och ger växel.

Penninglådan kan öppnas på så många som tre sätt. Med en särskild nyckel till låset, som skyddar mot obehörig åtkomst, nödläge med en spak som vanligtvis finns på enhetens undersida och elektroniskt. När kassalådan är korrekt ansluten till skattekassan via en RJ12-kabel, kan kassalådan öppnas från skatteenheten. När du har programmerat en specifik knapp trycker du bara på den och vår kassalåda öppnas av sig själv. Denna lösning påverkar bekvämligheten och effektiviteten i arbetet.

Kassalådorna är tillverkade av starkt stål och ger inte bara hållbarhet och motståndskraft, utan garanterar framför allt säkerheten för de kontanter som förvaras inuti. Dessutom kan man köpa särskilda monteringsfästen för kassalådor, som gör det enkelt att installera enheten under bänkskivan. Detta påverkar utrymmesbesparing, estetik i miljön samt maximerar säkerheten genom att dölja kassalådan.

Vissa lådmodeller har ett utbytbart penningfack, så att om kassetten skadas eller slits ut kan själva penningfacket köpas, vilket eliminerar behovet av att köpa hela lådan.

Betalningsterminal

En betalterminal är en elektronisk enhet som används för att behandla betalningstransaktioner med betalkort, kontaktlösa kort och, i allt högre grad, mobila betalningar med smartphones. Den fungerar som en interaktionspunkt mellan betalningssystemet och kundens bankkonto.

I den digitala tidsåldern blir mobila transaktioner alltmer populära. Allt fler människor överger kontantbetalningen när de handlar och väljer istället att betala bekvämt med betalkort. För att kunderna ska kunna göra mobila betalningar måste varje butik eller tjänsteleverantör utrusta sig med en betalterminal.

Så hur fungerar en betalterminal? Efter att ett köp har gjorts beräknar kassaapparaten det slutliga belopp som ska betalas. Med hjälp av ett integrerat system eller genom att manuellt ange beloppet överförs sedan denna summa till betalterminalen. Kunden genomför betalningen genom att närma sig eller föra in betalkortet i terminalen. Terminalen läser av informationen från magnetremsan, kortets chip eller, vid kontaktlösa betalningar, från NFC-tekniken (near field communication). Efter detta steg skickar enheten en begäran om auktorisering till kundens bank via en internetanslutning eller telefonlinje. Denna begäran innehåller information om kortnummer, utgångsdatum, CVV-kod och transaktionens belopp. När det gäller chipkort kan kunden behöva ange en PIN-kod. Kundens bank kontrollerar därför att det finns medel på kontot och eventuella andra säkerhetsfaktorer, t.ex. utgiftsgränser. Efter verifieringen beslutar banken om transaktionen ska godkännas. Om transaktionen godkänns visar terminalen ett meddelande om lyckad auktorisering och beloppet reserveras på kundens konto. Om transaktionen avvisas informerar terminalen handlaren och kunden om detta. När betalningen har slutförts skriver terminalen ut ett kvitto som bekräftar transaktionen. Detta kvitto utfärdas till kunden som bevis på den gjorda betalningen.

Streckkodsläsare

En streckkodsläsare är en elektronisk enhet som används för att läsa och tolka den information som finns i streckkoder. Dessa koder är grafiska framställningar av data, vanligtvis om produkter, som kodas i form av vertikala linjer med olika bredd och avstånd mellan dem.

Huvudsyftet med en streckkodsläsare i samband med kassaarbete är att snabbt och korrekt identifiera en produkt. Efter att ha skannat streckkoden på en produkt söker kassaapparaten i sin databas efter rätt pris, produktnamn och annan relaterad information.

Med en streckkodsläsare blir försäljningsprocessen mer automatiserad. Istället för att manuellt mata in information om varje produkt skannar försäljaren bara koden, och kassan lägger automatiskt till produkten på kvittot. Manuell inmatning av produktdata kan leda till misstag, t.ex. felaktigt pris eller kvantitet. Streckkodsläsare minimerar denna risk genom att säkerställa att data är korrekta och konsekventa.

En streckkodsläsare är ett oumbärligt verktyg i moderna försäljningsställen. I kombination med ett kassaregister möjliggör den snabb, effektiv och korrekt transaktionshantering, samtidigt som den förbättrar kundens shoppingupplevelse och butikens driftseffektivitet. Det har redan blivit en standard på många ställen, vilket i hög grad påskyndar och effektiviserar säljarnas arbete och ökar kundernas tillfredsställelse med sina inköp.

Fristående display för kassaapparat

Standardkassaregister är vanligtvis utrustade med en liten elektronisk display som endast visar priset. Den lilla storleken kan vara besvärlig för kunder som vill se priserna på de produkter de köper, samt det slutliga priset som ska betalas. På den lilla displayen på en skatteenhet har kunderna ofta svårt att se det visade värdet. I sådana fall är det värt att utrusta din kassa med en fristående display för skattekassan för att öka komforten och tillfredsställelsen hos våra kunder.

Fristående displayer är formade som en flagga. Den stora, tydliga elektroniska skärmen är placerad på ett högt stativ, som står på en stabil bas. Displayen ger kunden en förhandsvisning av namn och pris på den produkt som köps och ger god synlighet. Acceosrium av detta slag bidrar till kundnöjdhet och förtroende.

Etikettskrivare

För butiker som erbjuder varor som kräver märkning, t.ex. livsmedel efter vikt, är specialiserade etikettskrivare ett viktigt tillbehör. Med självhäftande etikettskrivare kan du skriva ut en streckkod och fästa den på en produkt.

Säkerhet för kassaregistret

Ett kassaregister är ofta en stor kostnad. Därför är korrekt skydd en mycket viktig aspekt. Genom att ta hand om vår skatteutrustning kan vi förlänga dess livslängd, så att utrustningen kommer att tjäna oss så länge som möjligt. För detta ändamål kan vissa tillbehör hjälpa oss.

Skydd för kassaregister

För att garantera kassaregistrets säkerhet kan vi köpa ett särskilt skydd för förvaring av enheten. Ett kassaskyddslock är ett specialdesignat lock som är anpassat till specifika modeller av kassaregister. Skydden är tillverkade av olika material, t.ex. läder, tyg eller plast, och är utformade för att ge extra skydd åt kassaregistret.

Vi kan sätta ett sådant skydd på kassan efter avslutat arbete, tack vare vilket enheten kommer att skyddas mot damm och smuts. Ett kassafodral är ett särskilt användbart tillbehör när du använder kassaapparaten för fältarbete och ofta måste transportera den. Detta skyddar vår finanstekniska enhet vid fall och mot stötar.

Överlagring av kassaregistrets tangentbord

Det kan vara svårt att rengöra nycklarna på grund av mellanrummen mellan dem. Olika föroreningar, t.ex. damm eller vätskor, kan hamna mellan kassaregistrets knappar. Dessutom kan smuts och fett ansamlas på tangenternas yta. Dessa miljöfaktorer kan påverka tangentbordets funktion och därmed förkorta dess livslängd. Ett silikonskydd för kassaapparatens tangentbord kan förhindra dessa problem. Det skyddar tangentbordet både mot att knapparna blir smutsiga och mot att damm, luft och vätskor tränger in i kassaregistret. Detta tillbehör skyddar vår utrustning och kan bidra till att förlänga kassaregistrets livslängd.

Visste du att...

 • Det första kassaregistret uppfanns 1879 av James Ritty. Den kallades ”Incorruptible Cashier” och var utformad för att förhindra förskingring av anställda i hans saloon i Dayton, Ohio.
 • Moderna kassaregister har inte mycket gemensamt med de ursprungliga modellerna. Under årens lopp har de utvecklats från helt mekaniska enheter till avancerade elektroniska system som integreras med andra affärssystem.
 • De första elektroniska kassaregistren från 1970-talet var bland de första kommersiella tillämpningarna av mikroprocessorer, vilket ledde till en utveckling inom datorområdet.
 • Det ringande ljud som vi förknippar med att öppna en gammal kassaapparat lades till avsiktligt för att butiksägaren skulle veta att en försäljning hade gjorts och kassan öppnades.

Ytterligare tillbehör för kassaregistret

Vi har redan lärt oss om de flesta tillbehör till kassaregister, både de nödvändiga och de användbara som underlättar arbetet. I slutet är det värt att nämna ytterligare tillbehör som inte är nödvändiga eller nödvändiga, men som kan vara mycket användbara i vissa situationer.

SD-minneskort

Vid registrering av försäljning är företagaren skyldig att skriva ut ett dubbelt kvitto för varje transaktion: ett ska ges till kunden som bevis på köpet och det andra ska sparas för korrekt avräkning med skatteinstitutioner. I takt med att miljömedvetenheten ökar erbjuder allt fler kassamodeller möjligheten att spara kopior av kvitton i elektronisk form. Då skrivs inte de kvitton som företagaren är skyldig att spara ut, vilket sparar papper. Kvitton i elektronisk form lagras oftast i enhetens inbyggda minne. Om vårt kassaregister inte har internminne och vi vill spara kopior av kvitton i elektronisk form, kommer det att vara nödvändigt att köpa ett SD-minneskort som stöds av vår enhet.

Adapter för bil

Om din verksamhet kräver att du arbetar ute på fältet kan ett nätaggregat för bilen vara ett användbart tillbehör. Denna typ av kabel drivs av bilens cigarettändaruttag, så allt du behöver göra är att ansluta ett kassaregister till den och du kan tillhandahålla tjänster och skriva ut kundens kvitto nästan var som helst.

Sammanfattning

Även om moderna kassaregister är avancerade enheter i sig, kan de dessutom utökas och anpassas till individuella behov tack vare en mängd olika tillbehör. I artikeln diskuterade vi de viktigaste av dem, till exempel: termopapper, som behövs för att skriva ut kvitton, streckkodsläsare som underlättar effektiv produkthantering och betalterminaler som möjliggör kontantlösa transaktioner. Dessa tillbehör ökar inte bara kassaregistrets funktionalitet, utan påverkar också effektiviteten och professionalismen i kundservicen. Genom att investera i lämpliga tillbehör kan företagare anpassa kassan efter sina behov, vilket leder till en bättre shoppingupplevelse för kunderna och förbättrade försäljningsprocesser.

Related Posts

Clear Filters

Enligt en rapport från 2020 ökade produktiviteten med i genomsnitt 8,2 % hos företag som införde ett system för generering…