Scroll Top
 • Home
 • Technológia
 • Príslušenstvo k pokladni – optimalizácia služieb zákazníkom [2024]

Príslušenstvo k pokladni – optimalizácia služieb zákazníkom [2024]

Fiškálna pokladňa je jedným z najdôležitejších zariadení v mieste predaja. Pre mnohých podnikateľov, najmä tých, ktorí sa zaoberajú obchodom alebo službami, je to nevyhnutný nástroj na správnu evidenciu tržieb a zúčtovanie s daňovými úradmi. Samotná pokladňa je však len začiatok – existuje množstvo príslušenstva, ktoré môže zefektívniť jej prevádzku a uľahčiť prácu s ňou. Aké sú najdôležitejšie z nich? To sa dozviete z nášho článku.

Čo je to fiškálna pokladnica?

Fiškálna pokladnica je elektronické zariadenie, ktoré sa používa na zaznamenávanie a dokumentovanie predaja tovaru alebo služieb. Jeho hlavným účelom je umožniť presnú evidenciu obratu a výšky splatnej dane, čo nepriamo ovplyvňuje správne daňové vyrovnanie podnikateľa.

Kľúčové vlastnosti pokladníc

 • Registrácia predaja: Fiškálna pokladňa zaznamenáva každú predajnú transakciu, takže podnikateľ môže presne sledovať svoje tržby.
 • Tlač potvrdeniek: Po každej transakcii pokladňa vytlačí účtenku, ktorá je dokladom potvrdzujúcim predaj a je podkladom pre prípadné reklamácie alebo vrátenie tovaru.
 • Bezpečnosť údajov: Fiškálne pokladnice sú chránené pred neoprávneným prístupom, čím sa zabezpečuje integrita a bezpečnosť uložených údajov.
 • Dodržiavanie právnych predpisov: Používanie fiškálnych pokladníc je v mnohých krajinách regulované zákonom. Napríklad v Poľsku existuje povinnosť používať registračné pokladnice vo väčšine typov podnikov, najmä ak obrat podnikateľa prekročí určitú hranicu.

Fiškálna pokladňa je nielen nástrojom na presnú evidenciu tržieb, ale aj dôležitým prvkom pri budovaní dôvery medzi zákazníkmi. Umožňuje transparentnosť a čestnosť transakcií, čo sa premieta do pozitívneho obrazu spoločnosti v očiach spotrebiteľa.

Kde začať, teda bez toho, čo nezačneme s fiškálnou pokladňou

Ak chceme začať pracovať s fiškálnou pokladnicou, musíme myslieť na najdôležitejšie príslušenstvo, bez ktorého naša pokladnica nemôže fungovať. Keďže hlavným účelom fiškálnej registračnej pokladnice je evidencia tržieb, a teda aj tlač účteniek, je potrebné zariadenie zásobovať spotrebným materiálom, napríklad termopapierom.

Čo je termálny papier

Termopapier je špeciálny druh papiera, ktorý pri pôsobení tepla mení farbu, a nie atrament alebo farbivo. V pokladnici vytvára tlačová hlava teplo v mieste, kde sa majú zobraziť písmená alebo číslice, čo spôsobí, že papier zmení farbu a „vytlačí“ požadovaný obrázok alebo text. Doklad o nákupe, ktorým je účtenka, sa tlačí na termopapier.

Prečo je potvrdenie také dôležité?

Priama komunikácia so zákazníkom: Prvým a najdôležitejším dôvodom je, že účtenky sú hlavným prostriedkom komunikácie so zákazníkom po transakcii. Potvrdzujú nákup, cenu a obsahujú ďalšie dôležité informácie, napríklad dátum nákupu a údaje o obchode.

Základ sťažností: Podkladom pre prípadné reklamácie alebo vrátenie tovaru je účtenka vytlačená na termopapieri. Bez nej môže mať zákazník problémy s preukázaním nákupu.

Záznam o predaji: Účtenka je pre podnikateľa nielen potvrdením o predaji zákazníkovi, ale aj kľúčovým dokladom na evidenciu predaja.

Príslušenstvo pokladní na podporu predaja

Fiškálna pokladňa je povinným nástrojom pre každodennú prácu na každom mieste, kde sa predávajú výrobky alebo ponúkajú rôzne služby. K dispozícii je množstvo užitočného príslušenstva, ktoré podporuje každodennú prácu s fiškálnym zariadením, uľahčuje ju a zvyšuje pohodlie.

Pokladničná zásuvka

Pokladničná zásuvka je jedným z najdôležitejších pokladničných doplnkov na uľahčenie predaja.

Pokladničná zásuvka je určená na bezpečné uloženie hotovosti. Vnútri sa ukrýva praktický organizér peňazí, ktorý obsahuje priehradky na mince a bankovky rôznych nominálnych hodnôt. Priehradky na bankovky majú navyše pružinové západky na zabezpečenie papierovej hotovosti. Pokladnička v tomto tvare pomáha udržiavať poriadok a šetriť čas a tiež ovplyvňuje pohodlie pri preberaní peňazí a rozdávaní drobných.

Zásuvku na peniaze možno otvoriť až tromi spôsobmi. Vyhradeným kľúčom k zámku, ktorý chráni pred neoprávneným prístupom, núdzovo pomocou páčky umiestnenej zvyčajne na spodnej časti zariadenia a elektronicky. Ak je pokladničná zásuvka správne pripojená k fiškálnej pokladnici pomocou kábla RJ12, pokladničnú zásuvku možno otvoriť z fiškálneho zariadenia. Po naprogramovaní konkrétneho tlačidla ho stačí stlačiť a naša pokladničná zásuvka sa sama otvorí. Toto riešenie ovplyvňuje pohodlie a efektívnosť práce.

Pokladničné zásuvky vyrobené z pevnej ocele poskytujú nielen odolnosť a pružnosť, ale predovšetkým zaručujú bezpečnosť hotovosti uloženej vo vnútri. Okrem toho je možné zakúpiť špeciálne montážne konzoly pre pokladničné zásuvky, ktoré umožňujú jednoduchú inštaláciu zariadenia pod pracovnú dosku. To má vplyv na úsporu miesta, estetiku prostredia, ako aj na maximalizáciu bezpečnosti tým, že skrýva pokladničnú zásuvku.

Niektoré modely zásuviek majú vymeniteľný zásobník na peniaze, takže v prípade poškodenia alebo opotrebovania zásobníka na peniaze je možné zakúpiť samotný organizér peňazí, čím sa eliminuje potreba zakúpiť celú zásuvku.

Platobný terminál

Platobný terminál je elektronické zariadenie používané na spracovanie platobných transakcií pomocou platobných kariet, bezkontaktných kariet a čoraz častejšie aj mobilných platieb pomocou smartfónov. Funguje ako interakčný bod medzi platobným systémom a bankovým účtom zákazníka.

V digitálnom veku sú mobilné transakcie čoraz populárnejšie. Čoraz viac ľudí pri nákupoch upúšťa od platieb v hotovosti a uprednostňuje pohodlnú platbu platobnou kartou. Aby mohli zákazníci vykonávať mobilné platby, musí byť každý obchod alebo poskytovateľ služieb vybavený platobným terminálom.

Ako teda funguje platobný terminál? Po uskutočnení nákupu pokladňa vypočíta konečnú sumu, ktorá sa má zaplatiť. Potom sa táto suma pomocou integrovaného systému alebo ručným zadaním sumy prenesie do platobného terminálu. Zákazník vykoná platbu priložením alebo vložením platobnej karty do terminálu. Terminál číta informácie z magnetického prúžku, čipu karty alebo v prípade bezkontaktných platieb z technológie NFC (near field communication). Po tomto kroku zariadenie odošle žiadosť o autorizáciu do banky zákazníka prostredníctvom internetového pripojenia alebo telefónnej linky. Táto požiadavka obsahuje informácie o čísle karty, dátume ukončenia platnosti, CVV kóde a sume transakcie. V prípade čipových kariet sa môže od zákazníka vyžadovať zadanie PIN kódu. V dôsledku toho banka klienta overuje dostupnosť finančných prostriedkov na účte a všetky ostatné bezpečnostné faktory, ako sú napríklad limity výdavkov. Po overení sa banka rozhodne, či transakciu autorizuje. Ak je transakcia prijatá, terminál zobrazí správu o úspešnej autorizácii a suma sa rezervuje na účte zákazníka. Ak je transakcia zamietnutá, terminál o tom informuje obchodníka a zákazníka. Po úspešnom spracovaní platby terminál vytlačí potvrdenie o transakcii. Táto účtenka sa vydáva zákazníkovi ako doklad o vykonanej platbe.

Čítačka čiarových kódov

Čítačka čiarových kódov je elektronické zariadenie, ktoré sa používa na čítanie a interpretáciu informácií obsiahnutých v čiarových kódoch. Tieto kódy sú grafické znázornenia údajov zvyčajne o výrobkoch, ktoré sú zakódované vo forme zvislých čiar s rôznou šírkou a vzdialenosťou medzi nimi.

Hlavným účelom snímača čiarového kódu v kontexte práce s pokladňou je rýchla a presná identifikácia výrobku. Po naskenovaní čiarového kódu výrobku sa pokladňa obráti na svoju databázu, aby zistila správnu cenu, názov výrobku a ďalšie súvisiace informácie.

Vďaka snímaču čiarových kódov sa predajný proces stáva automatizovanejším. Namiesto ručného zadávania informácií o každom výrobku predajca jednoducho naskenuje kód a pokladňa automaticky pridá výrobok na účtenku. Manuálne zadávanie údajov o produkte môže viesť k chybám, napríklad k nesprávnej cene alebo množstvu. Čítačky čiarových kódov minimalizujú toto riziko tým, že zabezpečujú presnosť a konzistentnosť údajov.

Čítačka čiarových kódov je nepostrádateľným nástrojom v moderných predajných miestach. V spojení s pokladňou umožňuje rýchle, efektívne a presné spracovanie transakcií a zároveň zlepšuje nákupný zážitok zákazníka a prevádzkovú efektívnosť obchodu. Na mnohých miestach sa už stal štandardom, ktorý výrazne urýchľuje a zefektívňuje prácu predajcov a zvyšuje spokojnosť zákazníkov s nákupom.

Voľne stojaci displej pre pokladňu

Štandardné pokladnice sú zvyčajne vybavené malým elektronickým displejom, ktorý zobrazuje len cenu. Jeho malá veľkosť môže byť nepríjemná pre zákazníkov, ktorí by chceli vidieť ceny kupovaných produktov, ako aj konečnú cenu, ktorú majú zaplatiť. Na malom displeji fiškálneho zariadenia majú zákazníci často problém vidieť zobrazenú hodnotu. V takýchto prípadoch sa v záujme zvýšenia komfortu a spokojnosti zákazníkov oplatí vybaviť pokladničný stánok voľne stojacim displejom pre fiškálnu pokladnicu.

Voľne stojace displeje majú tvar vlajky. Veľká priehľadná elektronická obrazovka je umiestnená na vysokom stojane na stabilnej základni. Displej poskytuje zákazníkovi náhľad na názov a cenu kupovaného výrobku a je dobre viditeľný. Akceosrium tohto druhu prispieva k spokojnosti a dôvere zákazníkov.

Tlačiarne štítkov

Pre predajne, ktoré ponúkajú tovar vyžadujúci označovanie, napríklad potraviny podľa hmotnosti, sú špecializované tlačiarne štítkov nevyhnutným príslušenstvom. Tlačiarne samolepiacich štítkov umožňujú vytlačiť čiarový kód a nalepiť ho na výrobok.

Zabezpečenie pokladnice

Fiškálna pokladňa je často značným výdavkom. Preto je správna ochrana veľmi dôležitým aspektom. Starostlivosťou o naše fiškálne zariadenie môžeme predĺžiť jeho životnosť, aby nám zariadenie slúžilo čo najdlhšie. Na tento účel nám môže pomôcť určité príslušenstvo.

Kryt pokladnice

Na zaistenie bezpečnosti pokladnice si môžeme zakúpiť špeciálny kryt na uloženie zariadenia. Kryt pokladnice je špeciálne navrhnutý kryt, ktorý je prispôsobený konkrétnym modelom pokladníc. Kryty vyrobené z rôznych materiálov, ako je koža, látka alebo plast, sú určené na dodatočnú ochranu pokladnice.

Po skončení práce môžeme na pokladňu nasadiť takýto kryt, vďaka ktorému bude zariadenie chránené pred prachom a nečistotami. Kufrík na pokladnicu je obzvlášť užitočným príslušenstvom, keď pokladnicu používate na prácu v teréne a musíte ju často prenášať. To ochráni naše fiškálne zariadenie v prípade pádu a pred nárazmi.

Prekrytie klávesnice pokladnice

Čistenie kľúčov môže byť kvôli medzerám medzi nimi dosť problematické. Medzi tlačidlá pokladnice sa môžu dostať rôzne nečistoty, napríklad prach alebo tekutiny. Okrem toho sa na povrchu kľúčov môžu hromadiť nečistoty a mastnota. Tieto faktory prostredia môžu ovplyvniť správnu činnosť klávesnice a v dôsledku toho skrátiť jej životnosť. Silikónový kryt klávesov pokladnice môže týmto problémom zabrániť. Chráni klávesnicu fiškálneho zariadenia pred znečistením tlačidiel aj pred vniknutím prachu, vzduchu a kvapalných nečistôt do pokladnice. Toto príslušenstvo pomáha chrániť naše zariadenie a môže pomôcť predĺžiť životnosť pokladnice.

Vedeli ste, že...

 • Prvú pokladňu vynašiel v roku 1879 James Ritty. Nazýval sa „Nepodplatiteľný pokladník“ a mal zabrániť sprenevere zamestnancov v jeho saloone v Daytone v Ohiu.
 • Moderné pokladnice majú s pôvodnými modelmi len málo spoločného. V priebehu rokov sa z úplne mechanických zariadení stali pokročilé elektronické systémy, ktoré sa integrujú s inými podnikovými systémami.
 • Prvé elektronické registračné pokladnice zo 70. rokov 20. storočia patrili medzi prvé komerčné aplikácie mikroprocesorov, ktoré viedli k vývoju v oblasti výpočtovej techniky.
 • Zvuk zvonenia, ktorý sa spája s otvorením starej pokladnice, bol pridaný zámerne, aby majiteľ obchodu vedel, že sa uskutočnil predaj a pokladnica bola otvorená.

Ďalšie príslušenstvo pre pokladňu

O väčšine pokladničného príslušenstva, potrebného aj užitočného, ktoré uľahčuje prácu, sme sa už dozvedeli. Na záver je vhodné spomenúť ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je nevyhnutné alebo potrebné, ale v určitých situáciách môže byť veľmi užitočné.

Pamäťová karta SD

Pri evidencii tržieb je podnikateľ povinný vytlačiť pre každú transakciu dvojitý doklad: jeden by mal dať zákazníkovi ako doklad o kúpe a druhý by si mal uschovať pre riadne vysporiadanie s daňovými inštitúciami. S rastúcim environmentálnym povedomím ponúka čoraz viac modelov pokladníc možnosť ukladať kópie účteniek v elektronickej podobe. Potom sa účtenky, ktoré je podnikateľ povinný viesť, netlačia, čím sa šetrí papier. Potvrdenia v elektronickej podobe sa najčastejšie ukladajú do zabudovanej pamäte zariadenia. Ak naša pokladňa nemá internú pamäť a chceme ukladať kópie účteniek v elektronickej podobe, bude potrebné zakúpiť pamäťovú kartu SD podporovanú naším zariadením.

Adaptér do auta

Ak si vaša podnikateľská činnosť vyžaduje prácu v teréne, užitočným príslušenstvom môže byť napájací zdroj do auta. Tento typ kábla je napájaný zo zásuvky zapaľovača automobilu, takže stačí k nemu pripojiť pokladňu a môžete poskytovať služby a tlačiť zákazníkovi účtenky takmer kdekoľvek.

Zhrnutie

Moderné registračné pokladnice sú síce samy o sebe modernými zariadeniami, ale vďaka rôznorodému príslušenstvu ich možno dodatočne rozšíriť a prispôsobiť individuálnym potrebám. V článku sme sa venovali najdôležitejším z nich, ako sú termopapier potrebný na tlač účteniek, skenery čiarových kódov, ktoré uľahčujú efektívnu manipuláciu s výrobkami, a platobné terminály, ktoré umožňujú bezhotovostné transakcie. Toto príslušenstvo nielenže zvyšuje funkčnosť pokladnice, ale ovplyvňuje aj efektívnosť a profesionalitu obsluhy zákazníkov. Investíciou do vhodného príslušenstva môžu podnikatelia prispôsobiť pokladnicu svojim potrebám, čo sa prejaví v lepšom zážitku z nakupovania pre zákazníkov a zlepšení predajných procesov.

Related Posts

Clear Filters

V oblasti skenerov čiarových kódov je k dispozícii široká škála zariadení, ktoré vyhovujú rôznym potrebám skenovania. Na výber správneho skenera,…

Podľa správy z roku 2020 spoločnosti, ktoré zaviedli systém generovania čiarových kódov, zaznamenali priemerný nárast produktivity o 8,2 %. To…

Posledných niekoľko rokov výrazne ovplyvnilo spôsob, akým vykonávame svoju každodennú prácu. Masová orientácia firiem na prácu z domu a technologický…