Scroll Top

Generovanie čiarových kódov [2024]

Podľa správy z roku 2020 spoločnosti, ktoré zaviedli systém generovania čiarových kódov, zaznamenali priemerný nárast produktivity o 8,2 %. To dokazuje dôležitosť implementácie takéhoto riešenia na zefektívnenie procesu riadenia skladu.

Čiarové kódy sú jednou z najobľúbenejších a najrozšírenejších metód identifikácie výrobkov. Boli zavedené v 60. rokoch 20. storočia a odvtedy sa stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých obchodných procesov v obchodoch aj skladoch. Hlavným cieľom čiarových kódov je umožniť rýchle, jednoduché a pohodlné transakcie a sledovanie výrobkov. Správne vygenerované čiarové kódy umožňujú spoločnostiam sledovať svoje výrobky a zlepšiť spoluprácu so zákazníkmi.

Generovanie čiarových kódov je proces, pri ktorom sa údaje transformujú na kód, ktorý možno naskenovať a získať tak prístup k informáciám. Používanie tejto technológie je veľmi rozšírené, čo vedie mnohé spoločnosti k otázke: ako generovať čiarové kódy?

V tomto článku sa budeme zaoberať:

Čo je čiarový kód a aké sú jeho typy?

Existuje mnoho rôznych typov čiarových kódov, ktoré sa používajú v rôznych situáciách. V tejto časti sa bližšie pozrieme na to, čo sú čiarové kódy a aké typy čiarových kódov sú k dispozícii.

Čo je čiarový kód?

Čiarový kód je symbol, s ktorým sa stretávame na každom kroku. Za posledných niekoľko desaťročí sa vyvinula natoľko, že si dnes bez nej nevieme predstaviť fungovanie hospodárstva. Nie všetci však vedia, že čiarový kód nie je len značka, ktorá sa ľubovoľne priradí k výrobku. Je to najčastejšie používaný systém kódovania výrobkov, ktorý umožňuje rýchle čítanie a zapamätanie informácií o výrobku.

Čiarový kód obsahuje informácie, ako je číslo výrobku, cena alebo iné dôležité údaje. Čiarové kódy sa používajú na rôznych miestach vrátane skladov, veľkoobchodov, obchodov a supermarketov. Uľahčujú prácu pokladníkov a urýchľujú a zjednodušujú skenovanie výrobkov. Okrem toho sa ich označenie líši v závislosti od krajiny pôvodu. Viac informácií nájdete v článku: čiarový kód a krajina pôvodu.

Vedeli ste, že...

 • Čiarový kód vynašli v roku 1974 Norman Joseph Woodland a Bernard Silver.
 • Prvý čiarový kód pozostával z jedného obdĺžnika, troch vodorovných a troch zvislých čiar.
 • Prvýkrát bol použitý v obchode v roku 1974.
 • V roku 1977 spoločnosť IBM predstavila prvý snímač čiarových kódov na komerčné použitie.
 • Čiarový kód sa stal takým populárnym, že v roku 1988 bol implementovaný do letových systémov lietadiel.
 • V súčasnosti sa čiarové kódy používajú vo viac ako 200 krajinách sveta.

Najobľúbenejšie typy čiarových kódov

S čiarovými kódmi sa najčastejšie stretávame pri bežnom nakupovaní. Každý výrobok, ktorý chceme kúpiť, má čiarový kód, najčastejšie je to kód EAN-13. Ide o najobľúbenejší typ kódu používaný na označovanie výrobkov v Poľsku. Pozostáva z pevného počtu 13 znakov a je vždy číselný. Okrem tohto typu kódu sa používajú aj tieto typy:

 • Kód 39 – je trojmiestny čiarový kód, ktorý sa používa na označovanie výrobkov určených na prepravu do iných krajín.
 • Kód 128 – je sedemmiestny čiarový kód, ktorý sa používa na označovanie výrobkov vyrábaných spoločnosťou.
 • EAN-8 – ide o osemmiestny čiarový kód, ktorý sa používa na identifikáciu výrobkov na celom svete.
 • UPC-A – pozostáva z 12 číslic, z ktorých prvých 6 označuje identifikátor výrobcu a zvyšných 6 identifikátor konkrétneho výrobku.
 • UPC-E – ide o skrátený čiarový kód používaný v Spojených štátoch na identifikáciu výrobkov. Má 8 znakov a používa sa predovšetkým na identifikáciu výrobkov s nízkou hodnotou.

Ak sa chcete dozvedieť viac o typoch a druhoch čiarových kódov, prejdite na článok o typoch čiarových kódov.

Ako a kde generovať čiarové kódy?

V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako a kde generovať čiarové kódy pre maximálnu efektivitu.

Čiarové kódy na komerčné použitie

Typy kódov, ktoré sa komerčne používajú pri predaji, prideľuje výrobkom medzinárodná organizácia GS1. Cieľom organizácie je zefektívniť operácie v široko definovanej logistike. Jej hlavné sídlo sa nachádza v Bruseli. Žiadosti sa podávajú tu a do niekoľkých dní dostanete dávku kódov pre svoje výrobky. Podrobný cenník služieb je k dispozícii na webovej stránke GS1 Poľsko.

Čiarové kódy na osobné použitie

Nie všetky kódy však musí prideľovať organizácia GS1. Vďaka generátorom čiarových kódov môže každý priradiť vlastné kódy a používať ich na interné účely. Okrem číselných kódov môžete generovať aj alfanumerické kódy, napríklad pomocou symbológie Code 128. Tento typ kódu umožňuje kódovanie číslic, písmen a špeciálnych znakov v jednom kóde. K dispozícii je aj možnosť generovania 2D kódov, ktoré sa čoraz častejšie používajú v každodennom živote, ako sú napríklad QR kódy. Bezplatný generátor čiarových kódov nájdete tu.

Osobné čiarové kódy možno použiť v mnohých prípadoch:

 • Vlastné označovanie vybraných výrobkov,
 • Označenie miest alebo sektorov v sklade,
 • Označovanie skladových alebo predajných dokladov,
 • Jeden spoločný kód pre niekoľko balení toho istého výrobku,
 • Uloženie informácií o vašej spoločnosti do kódu QR,
 • Uloženie webovej adresy spoločnosti do kódu QR,
 • A mnoho ďalších situácií, ktoré tu nie sú uvedené.

Oplatí sa zaviesť systém čiarových kódov?

V dnešnom svete sa technológie stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých oblastí. V skladoch sa technológie používajú aj na uľahčenie riadenia zdrojov a optimalizáciu efektívnosti procesov. Systémy čiarových kódov sú jedným z najobľúbenejších riešení používaných v skladoch. Zavedenie systému čiarových kódov v sklade prináša mnoho výhod vrátane vyššej efektívnosti.

Čo sú systémy čiarových kódov?

Systémy čiarových kódov sú interaktívne informačné systémy, ktoré umožňujú sledovanie a identifikáciu výrobkov. Tieto systémy pozostávajú z čiarových kódov, ktoré sa umiestňujú na výrobky. Každý výrobok má jedinečný kód, ktorý sa používa na identifikáciu, sledovanie a správu výrobkov. Systémy čiarových kódov sa často používajú v skladoch na zjednodušenie riadenia zdrojov a zvýšenie efektívnosti.

Výhody zavedenia systému čiarových kódov v sklade

Zavedenie systému čiarových kódov v sklade prináša mnoho výhod vrátane zvýšenia efektívnosti. Tu je niekoľko kľúčových výhod používania systémov čiarových kódov v sklade:

 • Zvýšená efektivita práce: Systémy čiarových kódov umožňujú skladovým tímom rýchlejšie skenovať výrobky, čím sa výrazne zvyšuje efektivita práce. Skenovanie čiarových kódov je rýchlejšie a presnejšie ako tradičné metódy, napríklad manuálne zadávanie údajov.
 • Zníženie počtu chýb: Systémy čiarových kódov umožňujú skladovým tímom robiť podstatne menej chýb. Čiarový kód automaticky overuje údaje, čím sa výrazne znižuje riziko chýb.
 • Jednoduchší prístup k údajom: Tieto systémy umožňujú jednoduchší prístup k údajom prostredníctvom skenovania čiarových kódov. Údaje sa zobrazujú v reálnom čase, čo umožňuje skladovým tímom rýchlejšie reagovať na meniace sa podmienky.
 • Úspora času a peňazí: Zavedenie systému čiarových kódov v sklade pomáha spoločnosti šetriť čas a peniaze tým, že výrazne znižuje počet pracovných hodín potrebných na vykonanie konkrétnych úloh.

Zavedenie takéhoto systému vykazuje aj jednoznačné pozitívne nárasty v podnikových štatistikách v porovnaní so subjektmi, ktoré takýto systém nezaviedli. Tu sú niektoré z nich:

 • Skrátenie času realizácie výrobku približne o 30 %.
 • približne 80 % zníženie počtu chýb pri zadávaní údajov

Zhrnutie

V tomto článku sme sa dozvedeli o vplyve čiarových kódov na správu zdrojov. Boli predstavené rôzne technológie a systémy, ktoré umožňujú generovanie čiarových kódov. Bolo vysvetlené, ako môžu čiarové kódy ovplyvniť efektívnosť a produktivitu spoločnosti.

Related Posts

Clear Filters

V oblasti skenerov čiarových kódov je k dispozícii široká škála zariadení, ktoré vyhovujú rôznym potrebám skenovania. Na výber správneho skenera,…

Posledných niekoľko rokov výrazne ovplyvnilo spôsob, akým vykonávame svoju každodennú prácu. Masová orientácia firiem na prácu z domu a technologický…