• Home
  • Skartovačky dokumentov

Skartovačky dokumentov

Stroje na skartovanie papiera sú nevyhnutné elektrické zariadenia používané na efektívne a bezpečné zničenie dokumentov, papierových nosičov údajov a niekedy aj kariet alebo CD/DVD diskov. Skartovače pomáhajú chrániť súkromné, dôverné a citlivé informácie pred neoprávneným prístupom, krádežou identity alebo porušením súkromia. Sú ideálne na použitie v kanceláriách, štátnych inštitúciách a ďalších organizáciách, kde dodržiavanie zásad Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je kľúčové.
=LONG=

Skartovače papiera - Ochráňte svoje údaje

V dobe neustáleho nárastu kyberkriminality a krádeží identity je zabezpečenie citlivých a dôverných údajov čoraz dôležitejšie. Každá firma, či už je to živnostník alebo veľká korporácia, uchováva rôzne druhy dokumentov a údajov na rôznych médiách (papier, plastové karty, CD/DVD disky), ktoré obsahujú informácie nielen o spoločnosti, ale aj o zákazníkoch. Preto je dôležité ich primerane chrániť pred akýmkoľvek pretečením údajov. Keď už určité dokumenty nie sú potrebné, ale obsahujú osobné, adresné alebo číselné údaje, ktoré môžu byť dôverné alebo citlivé, mali by sa bezpečne zničiť. Profesionálne kancelárske skartovače prichádzajú na pomoc, stávajú sa nevyhnutným nástrojom pre každého, kto chce chrániť cenné informácie.

Aké druhy materiálov možno skartovať v skartovačke?

Bežne dovolí dokumentová skartovačka zničiť papierové dokumenty. Profesionálne dokumentové skartovačky dovolia súčasné skartovanie niekoľkých až desiatok listov naraz. Mechanizmus skartovania môže tiež spracovať dokumenty prichytené spinkami alebo zipsami. Pokročilejšie modely umožňujú likvidáciu médií v podobe plastových kariet a CD/DVD diskov.
Skartovačka dokumentov a skartované údaje vo forme pásikov

Ako funguje dokumentová skartovačka?

Skartovačka je konštruovaná so stabilnou skrinkou, ktorá obsahuje motor, skartovací mechanizmus a odpadový koš. Motor poháňa skartovací mechanizmus, ktorý, v závislosti od typu skartovačky a úrovne bezpečnosti, skartuje dokumenty na pásiky alebo drobné častice, čím bráni ich rekonštrukcii. Odpadový koš zhromažďuje skartované dokumenty, a jeho odnímateľný dizajn uľahčuje čistenie a vyprázdňovanie. Napriek typu skartovačky je zariadenie vybavené ovládacím panelom, ktorý umožňuje jednoduchú obsluhu funkcií ako zapnutie/vypnutie, odstránenie zaseknutých dokumentov a signalizáciu chýb alebo prehriatia. Skartovačky majú špeciálny a široký otvor, kde sa nachádzajú nože. Keď je dokument vložený do otvoru, papier sa automaticky posunie dopredu, kde špeciálne nože skartujú nosič údajov. Po dokončení procesu nože pokračujú v činnosti ešte chvíľu, aby sa očistili a boli pripravené na ďalší cyklus. Pásiky alebo kúsky papiera sú vložené do odpadového koša, ktorý je možné ľahko odstrániť na vyprázdnenie. Dôležité je pravidelne udržiavať skartovačku. Na tento účel sa používajú špeciálne oleje, ktoré pomáhajú čistiť skartovací mechanizmus od zvyškov skartovaných úlomkov po likvidácii médií. Tento postup predlžuje životnosť zariadenia, zabezpečujúc, že nám bude slúžiť po mnoho rokov. Existujú dva spôsoby, ako vyčistiť naš
Kancelárska skartovačka na dokumenty a plastové karty, P-5, paperCUT-N2008 Kancelárska skartovačka na dokumenty a plastové karty, P-5, paperCUT-N2008
Úroveň zabezpečenia (DIN): P-5 Typ rezu: Krížový rez Kapacita koša: 20 litrov Typ zničeného média: Papier, sponky, plastové karty Počet súčasne skartovaných listov: 8 listov A4, 70 g/m² Výkon motora: 450 W
6 058,74 
Kancelárska skartovačka na dokumenty, karty a CD/DVD – paperCUT N3520 Kancelárska skartovačka na dokumenty, karty a CD/DVD – paperCUT N3520
Typ rezu: pásy Objem koša: 35 litrov Typ likvidovaných médií: papier, sponky, plastové karty, CD, DVD Počet listov skartovaných naraz: 20 listov papiera A4 s gramážou 70 g/m² Výkon motora: 500 W
9 091,14 
Skartovač dokumentov na papier, plastové karty, CD, P-7 security, profesionálny papierCUT-N2205 Skartovač dokumentov na papier, plastové karty, CD, P-7 security, profesionálny papierCUT-N2205
Úroveň zabezpečenia (DIN): P-7 Typ rezu: odrezky Objem koša: 22 litrov Typ likvidovaných médií: papier, plastové karty, CD/DVD Počet naraz zničených listov: 5 listov vo formáte A4
11 517,06 
Skartovač dokumentov na papierové karty a CD P-4 štandardný rozšírený kôš 30 litrov paperCUT-N3022 Skartovač dokumentov na papierové karty a CD P-4 štandardný rozšírený kôš 30 litrov paperCUT-N3022
Úroveň zabezpečenia (DIN): P-4 Typ rezania: pásy Objem koša: 30 litrov Typ likvidovaných médií: papier, plastové karty, CD/DVD Počet naraz zničených listov:22 listov
9 091,14 
Skartovač dokumentov na plastové karty a CD s úrovňou zabezpečenia P-5, pevný papierCUT-N4210 Skartovač dokumentov na plastové karty a CD s úrovňou zabezpečenia P-5, pevný papierCUT-N4210
Úroveň zabezpečenia (DIN): P-5 Typ rezu: odrezky Objem koša: 42,5 litra Typ likvidovaných médií: papier, plastové karty, CD/DVD Počet naraz zničených listov: 10 listov
13 942,98 
Skartovačka dokumentov papier plastové karty kompaktné zabezpečenie P-3 paperCUT-N2115 Skartovačka dokumentov papier plastové karty kompaktné zabezpečenie P-3 paperCUT-N2115
Úroveň zabezpečenia (DIN): P-3 Typ rezania: pásy Objem koša: 21 litrov Typ likvidovaných médií: papier, plastové karty Počet naraz zničených listov: 15 listov vo formáte A4
6 058,74 
Item added to cart View Cart Checkout
Stroje na skartovanie papiera sú nevyhnutné elektrické zariadenia používané na efektívne a bezpečné zničenie dokumentov, papierových nosičov údajov a niekedy aj kariet alebo CD/DVD diskov. Skartovače pomáhajú chrániť súkromné, dôverné a citlivé informácie pred neoprávneným prístupom, krádežou identity alebo porušením súkromia. Sú ideálne na použitie v kanceláriách, štátnych inštitúciách a ďalších organizáciách, kde dodržiavanie zásad Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je kľúčové.
=LONG=

Skartovače papiera - Ochráňte svoje údaje

V dobe neustáleho nárastu kyberkriminality a krádeží identity je zabezpečenie citlivých a dôverných údajov čoraz dôležitejšie. Každá firma, či už je to živnostník alebo veľká korporácia, uchováva rôzne druhy dokumentov a údajov na rôznych médiách (papier, plastové karty, CD/DVD disky), ktoré obsahujú informácie nielen o spoločnosti, ale aj o zákazníkoch. Preto je dôležité ich primerane chrániť pred akýmkoľvek pretečením údajov. Keď už určité dokumenty nie sú potrebné, ale obsahujú osobné, adresné alebo číselné údaje, ktoré môžu byť dôverné alebo citlivé, mali by sa bezpečne zničiť. Profesionálne kancelárske skartovače prichádzajú na pomoc, stávajú sa nevyhnutným nástrojom pre každého, kto chce chrániť cenné informácie.

Aké druhy materiálov možno skartovať v skartovačke?

Bežne dovolí dokumentová skartovačka zničiť papierové dokumenty. Profesionálne dokumentové skartovačky dovolia súčasné skartovanie niekoľkých až desiatok listov naraz. Mechanizmus skartovania môže tiež spracovať dokumenty prichytené spinkami alebo zipsami. Pokročilejšie modely umožňujú likvidáciu médií v podobe plastových kariet a CD/DVD diskov.
Skartovačka dokumentov a skartované údaje vo forme pásikov

Ako funguje dokumentová skartovačka?

Skartovačka je konštruovaná so stabilnou skrinkou, ktorá obsahuje motor, skartovací mechanizmus a odpadový koš. Motor poháňa skartovací mechanizmus, ktorý, v závislosti od typu skartovačky a úrovne bezpečnosti, skartuje dokumenty na pásiky alebo drobné častice, čím bráni ich rekonštrukcii. Odpadový koš zhromažďuje skartované dokumenty, a jeho odnímateľný dizajn uľahčuje čistenie a vyprázdňovanie. Napriek typu skartovačky je zariadenie vybavené ovládacím panelom, ktorý umožňuje jednoduchú obsluhu funkcií ako zapnutie/vypnutie, odstránenie zaseknutých dokumentov a signalizáciu chýb alebo prehriatia. Skartovačky majú špeciálny a široký otvor, kde sa nachádzajú nože. Keď je dokument vložený do otvoru, papier sa automaticky posunie dopredu, kde špeciálne nože skartujú nosič údajov. Po dokončení procesu nože pokračujú v činnosti ešte chvíľu, aby sa očistili a boli pripravené na ďalší cyklus. Pásiky alebo kúsky papiera sú vložené do odpadového koša, ktorý je možné ľahko odstrániť na vyprázdnenie. Dôležité je pravidelne udržiavať skartovačku. Na tento účel sa používajú špeciálne oleje, ktoré pomáhajú čistiť skartovací mechanizmus od zvyškov skartovaných úlomkov po likvidácii médií. Tento postup predlžuje životnosť zariadenia, zabezpečujúc, že nám bude slúžiť po mnoho rokov. Existujú dva spôsoby, ako vyčistiť naš