Elektronické rukoväte

Elektronické kľučky na dvere pre riadenie prístupu sú pokročilé zabezpečovacie zariadenia, ktoré umožňujú riadenie prístupu do miestností alebo budov. Využívajú rôzne autentifikačné metódy, ako sú RFID priblížené karty, PIN kódy, odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre alebo aplikácie na smartfónoch nainštalované na smartfónoch, nahradzujúce tradičné mechanické kľúče. Často sa používajú na miestach vyžadujúcich vysokú úroveň bezpečnosti, ako sú kancelárie, hotely alebo verejné inštitúcie, ponúkajúc nielen ochranu, ale aj možnosť monitorovania a auditovania prístupu. Ich hlavnou výhodou je flexibilita a schopnosť diaľkového riadenia povolení, čím sa stávajú účinným riešením pre moderné zabezpečovacie systémy.

=LONG=

Elektronické Kľučky - Inteligentné Systémy na Riadenie Prístupu

Elektronické kľučky na dvere pre riadenie prístupu sú moderné riešenia používané na zabezpečenie dverí a kontrolu prístupu do rôznych zariadení, ako sú kancelárie, hotely, obytné budovy alebo miesta s vysokou bezpečnosťou. Ich hlavnou úlohou je umožniť alebo obmedziť prístup do konkrétnej miestnosti alebo budovy na základe definovaných povolení.

Elektronická kľučka s prístupovou kontrolou

Pár Slov o Elektronických Kľučkách

Spôsob Prevádzky

Elektronické kľučky môžu fungovať rôznymi spôsobmi v závislosti od použitej technológie. Najčastejšie sa stretneme s modelmi využívajúcimi RFID priblížené karty, PIN kódy, odtlačky prstov alebo dokonca biometrické riešenia, ako sú skenovanie dúhovky alebo rozpoznávanie tváre.

Napájanie

Väčšina elektronických kľučiek je napájaná batériami, čo umožňuje inštaláciu bez potreby dodatočnej inštalácie káblov. Niektoré modely je možné pripojiť aj k trvalému zdroju napájania.

Integrácia so Zabezpečovacími Systémami

Elektronické kľučky sú často súčasťou väčších prístupových kontrolných systémov a môžu byť integrované s ďalšími zabezpečovacími systémami v budove, ako sú alarmy, sledovacie systémy a dokonca aj záznamníky dochádzky.

Riadenie a Auditovanie

Moderné systémy umožňujú diaľkové riadenie kľučiek, vrátane pridávania a odstraňovania prístupových povolení a diaľkového otvárania dverí. Tieto systémy často tiež zaznamenávajú históriu vstupov a výstupov, čo umožňuje monitorovanie a auditovanie prístupu.

Bezpečnosť

Elektronické kľučky sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň bezpečnosti. Môžu byť vybavené mechanizmami proti sabotáži a ochranami proti neoprávneným pokusom o prístup.

<img src="https://cdn.hdwrglobal.com/resources/BLOG/Access-control-systems/hl100.webp" alt="Elektronická kľ

Elektronická kľučka RFID na kontrolu prístupu pomocou karty s odtlačkom prsta, inteligentný zámok dverí SecureEntry-HL300 Elektronická kľučka RFID na kontrolu prístupu pomocou karty s odtlačkom prsta, inteligentný zámok dverí SecureEntry-HL300
Typy overovania: Heslo, aplikácia TUYA, karta RFID, odtlačok prsta, kľúč Kapacita používateľov v základni: 300 (odtlačky prstov, heslá, karty) Počet správcov v základni: 9 Napätie: 12 V (8 ks alkalických batérií AA 1,5 V, možno použiť externý núdzový zdroj USB) Hrúbka dverí: 35-120 mm Ďalšie funkcie: alarm sabotáže, dotyková klávesnica, spolupráca s aplikáciou TUYA, alarm nízkeho výkonu
157,00 
Elektronická kľučka s kontrolou prístupu pre odtlačok prsta RFID heslo DC6V SecureEntry-HL100 Elektronická kľučka s kontrolou prístupu pre odtlačok prsta RFID heslo DC6V SecureEntry-HL100
Out of stock
Typy overovania: Heslo, odtlačok prsta, karta RFID, aplikácia TUYA, klasický kľúč Kapacita používateľov v základni: 300 Napätie: DC6V, 4 alkalické batérie AAA Správna hrúbka dverí: 41 - 55 mm. Ďalšie funkcie: Dotyková klávesnica, spolupráca s aplikáciou TUYA
160,00 
Elektronická kľučka, kontrola prístupu, klávesnica, odtlačok prsta, RFID SecureEntry-HL200 Elektronická kľučka, kontrola prístupu, klávesnica, odtlačok prsta, RFID SecureEntry-HL200
Out of stock
Typy overovania: Heslo, aplikácia TUYA, karta RFID, odtlačok prsta, kľúč Počet správcov v základni: 9 Kapacita používateľov v základni: 300 (odtlačky prstov, heslá, karty) Ďalšie funkcie: Alarm sabotáže, dotyková klávesnica, spolupráca s aplikáciou TUYA
145,00 
Item added to cart View Cart Checkout
Elektronické kľučky na dvere pre riadenie prístupu sú pokročilé zabezpečovacie zariadenia, ktoré umožňujú riadenie prístupu do miestností alebo budov. Využívajú rôzne autentifikačné metódy, ako sú RFID priblížené karty, PIN kódy, odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre alebo aplikácie na smartfónoch nainštalované na smartfónoch, nahradzujúce tradičné mechanické kľúče. Často sa používajú na miestach vyžadujúcich vysokú úroveň bezpečnosti, ako sú kancelárie, hotely alebo verejné inštitúcie, ponúkajúc nielen ochranu, ale aj možnosť monitorovania a auditovania prístupu. Ich hlavnou výhodou je flexibilita a schopnosť diaľkového riadenia povolení, čím sa stávajú účinným riešením pre moderné zabezpečovacie systémy.

=LONG=

Elektronické Kľučky - Inteligentné Systémy na Riadenie Prístupu

Elektronické kľučky na dvere pre riadenie prístupu sú moderné riešenia používané na zabezpečenie dverí a kontrolu prístupu do rôznych zariadení, ako sú kancelárie, hotely, obytné budovy alebo miesta s vysokou bezpečnosťou. Ich hlavnou úlohou je umožniť alebo obmedziť prístup do konkrétnej miestnosti alebo budovy na základe definovaných povolení.

Elektronická kľučka s prístupovou kontrolou

Pár Slov o Elektronických Kľučkách

Spôsob Prevádzky

Elektronické kľučky môžu fungovať rôznymi spôsobmi v závislosti od použitej technológie. Najčastejšie sa stretneme s modelmi využívajúcimi RFID priblížené karty, PIN kódy, odtlačky prstov alebo dokonca biometrické riešenia, ako sú skenovanie dúhovky alebo rozpoznávanie tváre.

Napájanie

Väčšina elektronických kľučiek je napájaná batériami, čo umožňuje inštaláciu bez potreby dodatočnej inštalácie káblov. Niektoré modely je možné pripojiť aj k trvalému zdroju napájania.

Integrácia so Zabezpečovacími Systémami

Elektronické kľučky sú často súčasťou väčších prístupových kontrolných systémov a môžu byť integrované s ďalšími zabezpečovacími systémami v budove, ako sú alarmy, sledovacie systémy a dokonca aj záznamníky dochádzky.

Riadenie a Auditovanie

Moderné systémy umožňujú diaľkové riadenie kľučiek, vrátane pridávania a odstraňovania prístupových povolení a diaľkového otvárania dverí. Tieto systémy často tiež zaznamenávajú históriu vstupov a výstupov, čo umožňuje monitorovanie a auditovanie prístupu.

Bezpečnosť

Elektronické kľučky sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň bezpečnosti. Môžu byť vybavené mechanizmami proti sabotáži a ochranami proti neoprávneným pokusom o prístup.

<img src="https://cdn.hdwrglobal.com/resources/BLOG/Access-control-systems/hl100.webp" alt="Elektronická kľ