• Home
  • Tlačiarne štítkov

Tlačiarne štítkov

Tlačiareň na štítky je nevyhnutnou súčasťou moderných systémov AutoID (automatické identifikačné systémy pre ľudí a majetok). Pomocou tlačiarne na štítky je možné tlačiť čiarové kódy, textové popisy a dokonca aj grafické znaky a iné dvojrozmerné značky. Tlačiarne na štítky delíme podľa účelu na: kancelárske (stolné) tlačiarne, priemyselné tlačiarne a mobilné tlačiarne.
=LONG=
Tlačiarne na štítky sú navrhnuté na tlač štítkov obsahujúcich identifikačné údaje. Umožňujú tlač čiarových kódov, ako aj grafických znakov a dvojrozmerných kódov. Sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú ich odolnosť a pevnosť, ponúkajú dlhú a efektívnu prevádzku. V závislosti od typu tlačiarne a profilu podnikania sú ideálne na použitie v kanceláriách alebo v priemysle.
Tlačiareň na štítky je nevyhnutnou súčasťou moderných systémov AutoID (automatické identifikačné systémy pre ľudí a majetok). Pomocou tlačiarne na štítky je možné tlačiť čiarové kódy, textové popisy a dokonca aj grafické znaky a iné dvojrozmerné značky. Tlačiarne na štítky delíme podľa účelu na: kancelárske (stolné) tlačiarne, priemyselné tlačiarne a mobilné tlačiarne.
=LONG=
Tlačiarne na štítky sú navrhnuté na tlač štítkov obsahujúcich identifikačné údaje. Umožňujú tlač čiarových kódov, ako aj grafických znakov a dvojrozmerných kódov. Sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú ich odolnosť a pevnosť, ponúkajú dlhú a efektívnu prevádzku. V závislosti od typu tlačiarne a profilu podnikania sú ideálne na použitie v kanceláriách alebo v priemysle.